Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-01-2014

Kanunyolu Başvurusundan Vazgeçme veya Başvuruyu Geri Alma Konusu

Kanunyolu Başvurusundan Vazgeçme veya Başvuruyu Geri Alma Konusu


Kanunyoluna başvurma hakkı olanlar başvuru süresi henüz dolmadan kanunyoluna başvurmayacaklarını açıklayarak başvuru hakkından vazgeçilebilir veya süresi içinde geçerli bir başvuru yapmışlarsa bu başvurularını geri alabilirler (CMK m.266).


Ancak, Cumhuriyet savcısı, sanık lehine olarak kanunyoluna başvurmuşsa, sanığın onayı olmaksızın bu başvuruyu geri alamaz (CMK 266/1). Aynı şekilde müdafiin veya vekilin de kendisinin veya bizzat sanığın ya da mağdurun kanunyolu başvurusunu geri alması için, vekâletnamesinde özel olarak yetkilendirilmiş olması gerekir (CMK m.266/2).


Şüpheli veya sanığa, on sekiz yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede malul olması ve bir müdafii de bulunmaması nedeniyle istemi aranmaksızın müdafi atanan hallerde, şüpheli veya sanık yararına kanunyoluna başvurulduğunda veya başvurulan kanunyolundan vazgeçildiğinde, şüpheli veya sanık ile müdafiin iradesi çelişirse, müdafiin iradesi geçerli sayılır (CMK m.266/3).


AÖF Ceza Muhakemesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...