Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 21-01-2014

Karar İşlemleri Modulu Konusu

KARAR İŞLEMLERİ MODULU KONUSU


Karar İşlemleri modülü, mahkeme heyeti tarafından yeterli bilgi ve delillere ulaşıldıktan sonra dava dosyasını kapatan son kararın verilmesi ve ardından gerekçeli kararın hazırlanması işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini sağlayan modüldür,


Suç Ceza Grubu Ekleme / Güncelleme
Dava dosyasındaki bir sanığın birden fazla suçu varsa her suç için suç grubu oluşturularak kaydedilmesini sağlayan ekrandır,
Eğer sanığın birden fazla suçu için gruplandırılma işlemi yapılmazsa ceza fişi hazırlanırken hata oluşabilir,
Eğer sanığın tek bir suçu varsa “Suç Ceza Grubu Eklenmesine” gerek yoktur,
Sistem bunu otomatik olarak gerçekleştirir,


Sanık Bazında Nihai Kararın Kaydedilmesi
Nihai kararın verilmesi üzerine verilen hükümlerin sanık bazında kaydedilmesi Nihai Karar: Yargılama . , . . , ıı^ı j sonunda verilen karardır.
işleminin yapılmasını gerçekleştiren ekrandır.
Verilen karar türüne göre “Ceza Türü Tanımlama” bloğundaki liste düğmesinden uygun ceza türü seçilir, Seçilen ceza türüne göre “Ağır” veya “Hafif” olması seçimi yapılır,
Hapis cezalarında, “Yıl/Gün/Ay” bilgileri girilir ya da para cezalarında meblağ tutarı yazılır.

sanık bazında niha kararı


Tüm Dosya Üzerinden Görevsizlik / Yetkisizlik / Birleştirme Kararı Kaydedilmesi
Nihai kararda tüm dava dosyası üzerinden görevsizlik / yetkisizlik / birleştirme kararının verilmesi üzerine ilgili kararın kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır,
 

 

tüm dosya üerinden verilen karar

 

 

Ek Karar Bilgisinin Kaydedilmesi
Ek karar yazısının hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır,


Kesinleşme Bilgisinin Kaydedilmesi
Nihai kararda verilen hükümlerden Yargıtay’dan onaylanarak gelen veya şahıslar tarafından temyiz edilmediği için kesinleşenler için kesinleşme bilgisinin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır,


Tecilli İlamının İnfazı
İlgili mahkemece verilen cezanın belirli şartlara bağlı olarak ertelenmesi durumunda, suçun tekrar işlenmesiyle ertelenen cezanın infaz işlemleriyle ilgili sisteme bilgi girişinin yapıldığı ekrandır,

CBS’ye İlam Gönderilmesi
İlgili mahkemece nihai karar verilmesi durumunda dava dosyasının Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.


Sarf Ücreti Hesapları
Dosya bazında mahkeme giderlerinin (keşif ücreti, bilirkişi ücreti, taksi ücret, v.b. gibi) kaydedilmesini sağlayan ekrandır.
 

 

sarf ücret hesapları

 

 

Yargıtay Karar Bilgisinin Kaydedilmesi
Yargıtay’a gönderilen bir dosyanın Yargıtayca karar verildikten sonra Yargıtay Kararının ne olduğunu ve hangi tarihte verildiğini sisteme kayıt yapan ekrandır.


Dosya Ayırma İşleminin Yapılması
Tefrik kararının verilmesi ile dosyanın ayrılması ve tefrik olan dosyaların kaydedilmesi işlemlerini kapsayan, tefrik işleminin yapıldığı ekrandır.
 

 

 

Ulusal Yargı Ağı Projesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...