Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 23-01-2014

Kemal Derviş ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Konusu

Kemal Derviş ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Konusu


Devlet Bakanı Derviş, piyasaların Haziran ayı sonunda normale dönmesini sağlayacak “acil önlemler” olarak nitelediği, krizden çıkış paketini 14 Mart 2001 günü açıkladı. Belirlenen üç aşamalı “kurtuluş planı” şöyle tanımlanmıştı:
Bankacılık sektörüne ilişkin önlemler süratle yürürlüğe konarak mali piyasalarda belirsizlik azalacak ve kriz ortamından çıkılacak.
Döviz kurunun ve faizin belirli bir istikrar kazanması sağlandıktan sonra ekonomik karar birimlerine orta vadeli bir perspektif kazandırılacak.
Makroekonomik dengeler yeniden oluşturularak ekonomide yılın ikinci yarısından itibaren büyümeye geçiş ortamı sağlanacak.


Bakan Derviş bu üç temel strateji ile krizi aşmaya çalışırken enflasyonla mücadelenin de kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. Hazırlanan program 15 Nisanda dünya ve Türk kamuoyuna açıklandı. Programda yer alan makroekonomik göstergeler şöyleydi:
Büyüme 2001de  %3, 2002de %5 ve 2003de ise %6 olarak gerçekleşecek.

 Enflasyon oranı ise 2001de %57,6 (TEFE), 2002de %16,6 ve 2003de %12,4 olacak. Önce daralan sonra istikrar içinde yeniden büyüyecek ekonomide cari işlemler açığının üç yıl üst üste bir milyar dolar civarında açık vereceği öngörüldü.
IMFye sunulmak üzere hazırlanan programda genel amaca yönelik beş ayrı hedef belirlenmişti:
Döviz kuru rejiminin terk edilmesiyle ortaya çıkan güven bunalımı ve istikrarsızlığı süratle gidermek.


İktisadi etkinliği sağlayacak yapısal reformları gerçekleştirmek.
Makroekonomik politikaları enflasyonla mücadelede etkin bir şekilde kullanmak.
Sürdürülebilir büyüme ortamı yaratmak.
Kişiler ve bölgeler arasındaki gelir dağılımı bozukluklarını düzeltmek...


Belirlenen bu temel hedeflere ulaşılması ve ekonominin yeniden yapılandırılması konusunda IMF ve Türk kamuoyu, TBMM ile Bakanlar Kurulunun uyum içinde çalışmasını zorunlu görüyordu. Özellikle kamu kesiminde yeni düzenlemelerin hızla yapılması ve reform kanunlarının zamanında çıkarılması programın olmazsa olmaz koşulu idi.


IMF, 15 Mayıs 2001 tarihinde Türkiyenin programını onaylayarak, Dünya Bankası ile birlikte Türkiyeye beklenenin çok üstünde 19 milyar dolar kredi vermeyi taahhüt etti. Kredinin ilk dilimi olan 3,9 milyar dolar 18 Mayıs günü Merkez Bankasının hesabına aktarıldı.


Programın başarısı ve istikrarın kalıcılığı için medyanın “Kemal Derviş Kanunları” diye nitelendirdiği reform yasa tasarıları hızla TBMMde kabul edildi.


Nihayet Haziran ayında düşmeye başlayan enflasyonun Temmuzda da düşmesi piyasaları rahatlattı. “Dalgalı Kur”a bağlı gerçekleşen devalüasyon, turizm ve ihracatı özendirmekte, ithalatı kısmaktaydı. Yılın ilk 6 ayında ihracatta %13 civarında artış olurken, ithalatta %16 oranında bir daralma oldu. Bu arada birçok banka TMSFye devredildi. BDDK Ağustos ayı sonu itibarıyla TMSF ye devredilen bankaların getirdiği mali yükün 16,3 katrilyon t olduğunu açıkladı.
11 Eylülde ABDnin kendi evinde vurulması üzerine piyasalar yeniden sarsıldı.


New York Borsası üç gün kapalı kaldı. Açıldığında DovJones endeksi %7,2 kadar düştü. İstanbulda İMKde ise üç gün içinde %15 düşüş oldu. Eylül ayı sonuna gelindiğinde Türkiyeden çıkan döviz miktarı 10 milyar doları aştı. Yılın ikinci yarısında hızlanarak devam eden bankacılıkta yeni düzenlemeler yıl sonuna kadar devam etti.

 

kemal derviş

 


 


 

 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Eğitim Seti İçin Tıklayınız...