Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 01-01-2014

Mahkeme Nasıl Çalışır

MAHKEME NASIL ÇALIŞIR?


Mahkeme temel olarak dört farklı düzende ya da yapıda (formation) çalışır. Mahkeme’nin çalışma düzeni Mahkeme’nin kaç yargıçla karar verdiği ile ilgilidir. Eğer Mahkeme tek yargıçla karar veriyor ise, buna Tek Yargıç düzeni, üç yargıç ile toplanıp karar alıyorsa, buna Komite, yedi yargıçla müzakere edip karar alıyorsa buna Daire düzeni denir. Nihayet Mahkeme’nin on yedi yargıcının toplanıp karar aldığı düzene Büyük Daire adı verilir.


Bir başvurunun, hangi düzende görüleceği, o davanın geldiği zaman yapılan ilk inceleme sırasında saptanır. Mahkeme’nin hangi düzene bağlı olarak karar vereceği önemli ölçüde sunulan başvurunun niteliğine bağlıdır. Bu çerçevede Tek Yargıç düzeni, Mahkeme’nin “filtraj” görevi gören sistemidir. Buna karşılık yerleşik içtihat başvuruları adı verilen, daha önce karara bağlanmış bir hukuki sorunlarla ilgili başvurular Komite tarafından ya da Yerleşik Başvurular sistemi tarafından incelenir. Diğer davalar ise, Daire ve Büyük Daire tarafından görülür.


Mahkeme önüne getirilen davaların görülmesinde ya da başka bir ifadeyle şikâyetlerin incelenmesinde iki ana aşama vardır: kabuledilebilirlik ve esas aşamaları. Başvuruyu, çeşitli safhalar takip eder.
Kabuledilebilirlik hakkında yapılan inceleme, Türk Hukukundaki usul incelemesine benzer. Mahkeme, başvuru konusunun esasını incelemeden, kabuledilebilirlik koşullarını taşıyıp taşımadığını incelediği karara “kabuledilebilirlik kararı” denir. Mahkeme, eğer bir başvurunun kabuledilebilirlik koşullarını doldurduğu sonucuna varırsa, bu durumda başvurunun esası hakkında inceleme yapar. Bu incelemenin yapıldığı ve esas hakkında bir hükme varıldığı karara “esas hakkında karar” denir.
Mahkeme’nin çalışma düzenlerini daha yakından tanıyalım.

 

İnsan Hakları Kamu Özgürlükleri Eğitim Setleri İçin Tıklayınız...