Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-01-2014

Mahkemenin Teşekkül Etmesi Konusu

Mahkemenin Teşekkül Etmesi Konusu


Duruşmanın açılabilmesi için öncelikle muhakeme süjelerinin tamamının mahkeme salonunda yerini alması gerekir. Duruşmada, hükme katılacak hakimler ve Cumhuriyet savcısı ile zabıt kâtibinin ve yasanın zorunlu müdafiliği kabul ettiği hallerde müdafiin hazır bulunması şarttır. Sulh ceza ve asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz (CMK m.188/2). 1.1.2014 tarihine kadar, asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda da Cumhuriyet savcısı bulunmaz ve katılma hususunda Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaz. Ancak, verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı Cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir (CMK Yürürlük K. Geç. m.3).


Bir oturumda bitmeyecek davada, herhangi bir nedenle bulunamayacak hakim üyenin yerine geçmek ve oya katılmak üzere yedek üye bulundurulabilir (CMK m. 188). Birden çok Cumhuriyet savcısı ve birden çok avukat aynı zamanda duruşmaya katılabilecekleri gibi aralarında işbölümü de yapabilirler (CMK m. 189; 5235 sayılı Teşkilat K. 17,22). Belirtelim ki, mahkemenin teşekkülüne ilişkin kurullara aykırılık hükmün kesin olarak hukuka aykırı sayılmasına ve bozulmasına sebep teşkil eder (CMK m.289; 1412 sayılı CMUK m.308).
 

 

 

AÖF Ceza Muhakemesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...