Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Mal ayrılığı sözleşmesi Örnekleri

Mal ayrılığı sözleşmesi Örnekleri


T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ N O T E R L İ Ğ İ
Yevmiye No :
Tarih :
MAL AYRILIĞI
(T.M.K.md.242, 243, 245, 246 ve 248)
Eşler birlikte söz olarak,../../.... tarihinde evlendik. Aramızda mal ayrılığı rejimini kabul ettik:
1- Her birimizin, kanunl sınırlar içerisinde, kendisine ait malvarlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkı olacaktır.
2- Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden, iddiasını ispatla yükümlü olacaktır. Aksi takdirde aidiyeti ispat edilemeyen mallar, paylı mülkiyetimizdeki mallardan sayılacaktır.
3- Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait malların tümüyle sorumlu olacaktır.
4- Mal rejiminin sona ermesi hâlinde, her birimiz, diğerinin zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı olduğunu ispat eden, öteki önlemler yanında, diğerine ait payın ödeme günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetimizdeki malın kendisine verilmesini isteyebilecektir, diye sözlerini bitirdiler.
DİKKAT - Sözleşmenin tescil ve ilânına ilişkin hükümler kaldırıldığından, bu işlemler yapılmayacaktır.
- İşleme ilgililerin fotoğraflarının yapıştırılması gerekir. (NKY.md.93)
Not:
TARAFLAR
İMZA
TARAFLAR
İMZA
NOTERİ Tasdik ve imza ASLININ AYNIDIR
 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...