Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Mal Varlığına Karşı Suçlar İle İlgili Sorular

Mal Varlığına Karşı Suçlar İle İlgili Sorular


1. Hırsızlık suçuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Hukuki konusu mülkiyettir.
b. Maddi konusu başkasının taşınabilir malıdır.
c. Maddi unsuru malın bulunduğu yerden alınma sidir.
d. Kasıtlı bir suçtur.
e. Ani suçtur.


2. Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçunun konusu olabilir?
a. Apartman dairesi
b. İnsan vücudu
c. Ceset
d. Doğada serbest dolaşan hayvan
e. Gemi


3. Yağma suçuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Hırsızlıktan, kişi üzerinde tehdit ve cebir kullanılmış olmasıyla ayrılır.
b. Failde genel kastın yanı sıra, o maldan faydalanma niyeti de bulunmalıdır.
c. Ihmalî davranışla işlenebilir.
d. Teşebbüs olanaklıdır.
e. Cebir hafif veya ağır olabilir.


4. Aşağıdakilerden hangisi mala zarar verme suçunun maddi unsurunu oluşturmaz?
a. Başkasının taşınır veya taşınmaz malını, geçici olarak kullanım dışı bırakmak
b. Başkasının taşınır veya taşınmaz malını, yıkmak
c. Başkasının taşınır veya taşınmaz malını, tahrip etmek
d. Başkasının taşınır veya taşınmaz malını, yok etmek
e. Başkasının taşınır veya taşınmaz malını, bozmak


5. Aşağıdakilerden hangisi mala zarar verme suçu bakımından söylenemez?
a. Hukuki konusu aynî haklardır.
b. Maddi konusu sadece taşınır mallardır.
c. Çalıntı mallar maddi konusunu oluşturmaz.
d. Pasif süjesi gerçek veya tüzel kişi olabilir.
e. Kasıtlı bir suçtur.


6. A tatil için şehir dışına gideceğinden çalınacağı endişesi ile mücevherlerini arkadaşı B’ye bırakır. O sırada paraya ihtiyacı olan B, A’nın mücevherlerini satarak borcunu öder. B’nin fiili hangi suçu oluşturur?
a. Hırsızlık
b. Dolandırıcılık
c. Yağma
d. Güveni kötüye kullanma
e. Mala zarar verme


7. Nakliyat şirketinin konutta teslim edilmek üzere kendisine teslim edilen bir bagajı sahiplenmesi durumunda hangi suç oluşur?
a. Güveni kötüye kullanma
b. Mala zarar verme
c. Hırsızlık
d. Yağma
e. Dolandırıcılık


8. A, X bankasından kredi talebinde bulunur ve aslında kendisine ait olmayan malları kendisine ait gibi gösteren sahte tapular düzenler. Bu belgelere güvenen banka A’ya kredi verir. Krediyi ödemeden yurt dışına kaçan A’nın davranışı hangi suçu oluşturur?
a. Hırsızlık
b. Dolandırıcılık
c. Güveni kötüye kullanma
d. Yağma
e. İrtikâp


9. A tarım makineleri satan bir satış temsilcisidir. Dağlık bir köyde tarım yapan B’ye ona satacağı makine ile verimde iki kat artış elde edeceğini söyleyerek, dağlık bölgede kullanılması mümkün olmayan bir makine satar, A’nın fiili hangi suçu oluşturur?
a. Dolandırıcılık
b. Yağma
c. Hırsızlık
d. Yağma
e. İrtikâp


10. Aşağıdaki suçlardan hangisinde, suç tamamlandıktan sonra, ancak bu nedenle hakkında soruşturma başlamadan veya kovuşturma başladıktan sonra ama hüküm verilmeden önce, failin pişmanlık göstererek, mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle gidermesi halinde verilecek ceza diğerlerine oranla daha düşük oranda indirilir?
a. Hırsızlık
b. Yağma
c. Mala zarar verme
d. Dolandırıcılık
e. Güveni kötüye kullanma
 

Mal Varlığına Karşı Suçlar İle İlgili Soruların Cevabı

1. a Yanlış yanıt verdiyseniz, “Hırsızlık” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
2. e Yanlış yanıt verdiyseniz, “Hırsızlık” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
3. c Yanlış yanıt verdiyseniz, “Yağma” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
4. a Yanlış yanıt verdiyseniz, “Mala Zarar Verme” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
5. b Yanlış yanıt verdiyseniz, “Mala Zarar Verme” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
6. d Yanlış yanıt verdiyseniz, “Güveni kötüye kullanma” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
7. a Yanlış yanıt verdiyseniz, “Güveni kötüye kullanma” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
8. b Yanlış yanıt verdiyseniz, “Dolandırıcılık” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
9. a Yanlış yanıt verdiyseniz, “Dolandırıcılık” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.

10. b Yanlış yanıt verdiyseniz, “Ortak Hükümler” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.

 

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...