Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 10-01-2014

Malzemelerin Sınıflandırılması Konusu

Malzemelerin Sınıflandırılması Konusu


Bürolarda malzemelerin karışıklığa yol açmayacak şekilde tanımlanması ve belirli özelliklerine sınıflandırması yerinde olacaktır. Eğer büro daha büyük bir işletmenin bir alt birimi ise zaten işletmenin bir stok yönetim sistemi kapsamında gerekli tanımlamalar ve sınıflandırmalar yapılmış olacaktır. Kendi stok kontrol faaliyetini yürütecek bürolarda malzeme miktarı ve çeşitliliğine göre uygun bir kodlama yapılabilir veya az sayıda büro malzemesi söz konusu ise bu ayrıntıya girmeden malzemelerin satın alındıkları aşamadaki tanımlamaları kullanılabilir. Bu arada artık tüm ürünler için fiyat etiketlerinde ve ambalajlarda uluslararası ürün kodu basılarak bunun özel tarayıcılarla okunabilmesini sağlayan çizgi kod (Barkod) uygulaması olduğu unutulmamalıdır. Her ürün için tek bir kod olması ve bunun dünya üzerindeki başka bir ürün için kullanılmıyor olması bürolardaki stok yönetiminde, özellikle siparişlerde kolaylıklar sağlayabilir.


Bürolar için tutulan stoklardaki malzemelerin fiyat, kullanım yeri, elde bulundurmama maliyeti vb. özellikleriyle birbirinden çok farklı olması stok yönetiminde dikkate alınmalıdır. Söz gelimi bir büroda kâğıt, kalem, kâğıt tutucu, zımba teli gibi ucuz ve çok sarf edilen malzemeler yanında yazıcı kartuşu, ekran kartı, fotokopi baskı merdanesi gibi pahalı ve seyrek kullanılan malzemeler ve yedek parçalar olacaktır. Bu malzemelerin tümüne eşit düzeyde dikkat gösterilmesi gerekli olmayabilir. Başka bir deyişle stoktaki malzemelere önemleriyle orantılı bir stok politikası izlemek yerinde olacaktır.

 

 

Büro Teknolojisi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...