Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 16-01-2014

Memur Disiplin Soruşturmaları ve Ceza Kovuşturmaları ile Görevden Uzaklaştırma İle İlgili Sorular

Memur Disiplin Soruşturmaları ve Ceza Kovuşturmaları ile Görevden Uzaklaştırma İle İlgili Sorular

 

1. Devlet Memurları Kanununda yer alan aşağıdaki disiplin cezalarından hangileri manevi niteliklidir?
I. Uyarma II. Kınama
III. Aylıktan Kesme
IV. Kademe İlerlemesinin Durdurulması
V. Devlet Memurluğundan Çıkarma
a. I ve II
b. I, II, III
c. Yalnızca I
d. I, II, IV
e. II ve IV


2. Devlet Memurları Kanununa göre, hakkında disiplin soruşturması açılan memura kendini savunabilmesi için en az kaç gün verilmelidir?
a. 3
b. 5
c. 7
d. 10 e. 15


3. Aşağıdaki disiplin cezalarından hangileri, ilke olarak, disiplin amirleri tarafından verilebilir?
I. Uyarma
II. Kınama
III. Aylıktan kesme
IV. Kademe ilerlemesinin durdurulması
V. Devlet memurluğundan çıkarma
a. I ve II
b. I, II, III
c. I, II, III, IV
d. I, II, III, IV, V
e. III, IV, V


4. Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini oluşturur?
a. Uyarma
b. Kınama
c. Aylıktan kesme
d. Kademe ilerlemesinin durdurulması
e. Devlet memurluğundan çıkarma


5. Görev sırasında amirine hal ve hareketi ile saygısız davranan memura aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
a. Uyarma
b. Kınama
c. Aylıktan kesme
d. Kademe ilerlemesinin durdurulması
e. Devlet memurluğundan çıkarma


6. Aşağıdaki fiillerden hangisi kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirir?
a. Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak
b. Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek
c. Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
d. Toplu müracaat veya şikayet etmek
e. Göreve sarhoş gelmek


7. Aşağıdaki fillerden hangisi devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirmez?
a. Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak
b. Siyasi partiye girmek
c. Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
d. Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak
e. Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek


8. Uyarma cezasında soruşturma zamanaşımı süresi ne kadardır?
a. 1 ay
b. 2 ay
c. 3 ay
d. 6 ay
e. 1 yıl


9. Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde vermek zorundadırlar?
a. 3
b. 5
c. 10
d. 15
e. 30
 

 

10. Uyarma ve kınama cezası alan bir memur, bu cezaların uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir?

a. 2
b. 3
c. 5
d. 8
e. 10
 

Memur Disiplin Soruşturmaları ve Ceza Kovuşturmaları ile Görevden Uzaklaştırma İle İlgili Soruların Cevabı

1. a Yanlış yanıt verdiyseniz, “Manevi Nitelikli Disiplin Yaptırımları” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
2. c Yanlış yanıt verdiyseniz, “Savunma Hakkına Saygı İlkesi” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
3. b Yanlış yanıt verdiyseniz, “Disiplin Yaptırımına Karar Vermede Yetkili Makam ve Yetki Devri Yasağı” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
4. a Yanlış yanıt verdiyseniz, “Uyarma” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
5. b Yanlış yanıt verdiyseniz, “Kınama” başlıklı bölümü tekrar okuyunuz.
6. e Yanlış yanıt verdiyseniz, “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
7. e Yanlış yanıt verdiyseniz, “Devlet Memurluğundan Çıkarma” başlıklı bölümü tekrar okuyunuz.
8. a Yanlış yanıt verdiyseniz, “Zamanaşımı” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
9. d Yanlış yanıt verdiyseniz, “Karar Süresi ve Kararda Bulunması Gereken Hususlar” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
10. c Yanlış yanıt verdiyseniz, “Disiplin Yaptırımlarının Sicilden Silinmesi” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
 

Memur Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...