Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 17-01-2014

Memur Hukuku - Bağdaşmazlık Konusu

Memur Hukuku - Bağdaşmazlık Konusu


Memurun, memurlukla bağdaşmayan bir göreve, örneğin milletvekilliğine seçilmesi halinde memuriyeti sona erer (AY md. 82). Bağdaşmazlık nedeni ile memuriyet görevinin sona ermesi için ilgilinin memuriyetle bağdaşmayan görevi kabulü gerekir. Bağımsız da olsa sonuçta milletvekili olma, idarenin ve memurun tarafsızlığı ilkesine ile bağdaşmayan bir statüdür. Bağdaşmazlık sadece DMK bakımından değil, genel olarak Kamu Personel Hukukunda kabul gören bir müessesedir. Örneğin, bir kamu görevlisi olarak belediye başkanı iken milletvekilliği adaylığı için görevinden çekilen, ancak önseçimde milletvekili adayı seçilmeyen kişinin görevine dönemeyeceği yolundaki bakanlık adına yapılan kaymakamlık işleminde yetki yönünden sakatlık yoktur.

Seçimlere katılmak üzere, görevinden çekilmiş olan belediye başkanın yeniden görevine gelebilmesi için yapılacak seçimi kazanması gerekir. Belirtelim ki, milletvekili genel seçimlerine katılmak için görevinden istifa eden, milletvekili olamaması nedeniyle önceki görevine iadesi yolundaki başvurusu zımnen reddedilen kişiye mali haklarının idareye başvuru tarihinden itibaren değil, görevine başlama tarihinden itibaren verilmesi mümkündür.

 

 

Memur Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...