Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 17-01-2014

Memurda Emeklilik Konusu

MEMURDA EMEKLİLİK KONUSU


Emeklilik, belli bir yaşa gelmiş ve belli bir hizmet süresini tamamlamış memurların, memurluk statüsünden çıkıp, emeklilik statüsüne girmesini ifade eder. Emeklilik sosyal devlet ilkesinin idare hukukundaki yansımalarından birisidir. Emeklilik işlemi idari, icrai, tek taraflı ve koşul işlem niteliğindedir. Devlet memurlarının emeklilik ve malullük hallerinde kendilerinin, ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlarıyla düzenlenir (DMK md.187). Bu nedenle emeklilik hakkı yasadan doğan, başkasına devredilemeyen şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardandır.


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Getirilen Başlıca Yenilikler
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (RG, 16.06.2006) memurları da içerecek şekilde genel hükümler getirmektedir.
 

 

Memur Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...