Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 17-01-2014

Memurların Mali Sorumluluğu Konuları

Memurların Mâli Sorumluluğu Konusu
 


Memurların mâli sorumluluğu, “hizmetten yararlananlara karşı” ve “idareye karşı” olmak üzere iki yönlüdür (AY md.40, 129, DMK md.12, 13). İdarenin memura karşı mâli sorumluluğu olan hallerde idare hukukundaki genel sorumluluk ilkeleri uygulanır. Örneğin, idare tarafından kadro şartı aranmaksızın intibak yapılabilecek iken, kadro aranması sonucu geçirilen zaman nedeniyle uğranılan zararın tazmini gerekir.
  

Memur Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...