Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 17-01-2014

Memurluktan Çıkarılma (İhraç) Konusu

Memurluktan Çıkarılma (İhraç) Konusu


Bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarma çeşitli biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Disipliner ihraç yoluyla devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren haller DMK md.125/(e)’de sayılmıştır. Ülkemizde bu kararı memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu vermektedir. Kimi durumlarda ise memuriyetten değil, “meslekten çıkarma” disiplin cezasının uygulandığı görülmektedir. Bu durumda o kişinin ilişkisi kesilen meslek bakımından memuriyet görevi sona ermekte, başka bir devlet memurluğunda çalışması ise mümkün olmaktadır. Hem “memuriyetten çıkarma”, hem de “meslekten çıkarma” birer disiplin cezasıdır ve ancak Disiplin Kurulu tarafından uygulanabilir. Örneğin, yüz kızartıcı bir suçtan mahkumiyeti halinde memurun bu davranışı “memurluk sıfatı ve onuru ile bağdaşmayacak nitelik ve ölçüde yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” olarak nitelendirilmek suretiyle disiplin yaptırımı olarak devlet memuriyetinden çıkarılmayı gerektirebilir. Diğer taraftan, yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olan kişinin memuriyetine idarece koşullarda eksiklik nedeniyle son verilir (DMK 125/g).
Memurluktan çıkarma ile meslekten çıkarma arasında bir fark var mıdır?


Disiplin yaptırımı olarak devlet memuriyetine son verilmesi durumunda gerek memuriyete son veren idare ve gerekse memuriyet statüsüne son verilen memur bakımından çeşitli sonuçlar doğmaktadır. Öncelikle, idarenin bu tür bir yaptırımı uygulama yükümlülüğü söz konusu olmakta, atamaya yetkili üstün bu durumda herhangi bir süre ve şarttan bağımsız olarak bağlı yetki esaslarına göre hareket etmesi gerekmektedir. Öte yandan, kadroyu düzenleme, sicil dosyasını saklama, Devlet Personel Başkanlığına bildirimde bulunma idarenin diğer yükümlülükleri arasında sayılabilir. Memur bakımından ise resmi kıyafeti taşıyamama, araç ve gereçleri iade, ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır.


Memurluktan çıkarma:
Memurun bir daha memurluğa atanmamak üzere memurluktan çıkarılmasıdır.

 

Memur Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...