Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Noter Belgeleri İle İlgili Sorular

Noter Belgeleri İle İlgili Sorular

 

1. Türkiye Noterler Birliği’nin merkezi aşağıdaki illerden hangisindedir?
a. Bursa
b. Adana
c. Ankara
d. İstanbul
e. İzmir


2. Noterlerin atamasını aşağıdakilerden hangisi yapar?
a. Adalet Bakanlığı
b. Dişişleri Bakanlığı
c. İçişleri Bakanlığı
d. Başbakanlık
e. Bakanlar Kurulu


3. Aşağıdakilerden hangisi noter kâtipleri için hizmet öncesi ve hizmet içi çeşitli mesleki kurslar açmaktadır?
a. Adliyeler
b. Barolar
c. Türkiye Barolar Birliği
d. Milli Eğitim Bakanlığı
e. Türkiye Adalet Akademisi

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

NOTERLİĞİ

Yevmiye No :

Tarih :

GENELVEKALETNAME VEKALET VEREN :

Adı Soyadı____ :

1________ :

2___________      :

Vergi No______ :

Nüfus Kayıt Bilgileri : İli     İlçesi Mahalle/Köy

Cilt No Aile S.No Birey No

2        :


 


4. Yukarıdaki genel vekaletname örneğinde 1 nolu kısımda aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekmektedir?
a. Adres
b. Baba Adı
c. TC Kimlik No
d. İmza
e. Noterin Adı


5. Yukarıdaki genel vekalet örneğinde 2 nolu kısımda aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekmektedir?
a. Noterin Adı
b. İmza
c. Tarih
d. TC Kimlik No
e. Adres


6. Yukarıdaki genel vekalet örneğinde 3 nolu kısımda aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekmektedir?
a. Adres
b. Noterin Adı
c. Noterin İmzası
d. Vekalet Verenin İmzası
e. Baba Adı


7. Noterlerin bir hukuki işlem için kendisine müracaat eden kişi veya kişilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisini tespit etmesi gerekmez?
a. Kimlik
b. Adres
c. Hukuki ehliyet
d. Mal varlığı
e. Akli durumu


8. Noter, noter katibi aday hakkında ki raporu ne zaman düzenler?
a. 1 ayın sonunda
b. 2 ayın sonunda
c. 3 ayın sonunda
d. 6 ayın sonunda
e. 12 ayın sonunda


9. Türkiye Noterler Birliği’ni aşağıdakilerden hangisi denetler?
a. Başbakanlık
b. İç İşleri Bakanlığı
c. Adalet Bakanlığı
d. Diş İşleri Bakanlığı
e. Bakanlar Kurulu


10. Noterlerle kâtip ve hizmetliler arasında yapılacak sözleşmeler için tek tip sözleşme örneği hazırlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
a. Noterin
b. Türkiye Noterler Birliği’nin
c. Baronun
d. Avukatların
e. Adliyenin
 

Noter Belgeleri İle İlgili Soruların Cevabı

1. c Ayrıntılı bilgi için “Türkiye Noterler Birliği” konusuna bakınız.
2. a Ayrıntılı bilgi için “Noter” konusuna bakınız.
3. e Ayrıntılı bilgi için “Noterlik Personeli” konusuna bakınız.
4. b Ayrıntılı bilgi için “Örnekler” konusuna bakınız.
5. d Ayrıntılı bilgi için “Örnekler” konusuna bakınız.
6. a Ayrıntılı bilgi için “Örnekler” konusuna bakınız.
7. d Ayrıntılı bilgi için “Noter” konusuna bakınız.
8. d Ayrıntılı bilgi için “Noterlik Personeli” konusuna bakınız.
9. c Ayrıntılı bilgi için “Türkiye Noterler Birliği” konusuna bakınız.
10. b Ayrıntılı bilgi için “Türkiye Noterler Birliğinin Görevleri” konusuna bakınız.
 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...