Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Onaylama Şerhi Örnekleri

Onaylama Şerhi Örnekleri

 

 

ONAYLAMA ŞERHİ

(AZÎLNAME-ÎHBARNAME-ÎHTARNAME-ÎSTÎFANAME)

( N.K.60,90-92, 106, NKY 98 )

(ilgilinin getirdiği veya dairede yazdırdığı ve ilgilinin imzasının onaylandığı işlem)

İLGİLİ

ADI VE SOYADI ADRESİ

VERGİ DAİRESİ VE SİCİL NUMARASI İMZA

Bu (azilname,İhbarname,İhtarname,İstifaname) altındaki imzanın, gösterdiği.........................

verilmiş........... gün,........... kayıt ve........... seri numaralı, fotoğraflı.................. göre.............

ili,........... ilçesi,.............. mahallesi/köyü nüfusuna............. cilt,...... aile sıra,....... sıra nu­maralarında kayıtlı olup, baba adı.......................................... , ana adı..................... , doğum tarihi....... olan,

halen yukarıdaki adreste bulunduğunu ve Vergi Dairesinde kayıtlı olduğunu söyle­yen  ait olduğunu, dairede huzurumda imzaladığını,(haricen imzalaya­rak dairede huzurumda kendisine ait olduğunu kabul ettiğini) bir nüshasının kendi­sine verildiğini,. adedinin muhataba tebliğ için işleme alındığını, birinin de daire­de saklandığını onaylarım......... yılı.............. ayının    günü.../............................... /........................

NOTER

ADI VE SOYADI-ÜNVANI RESMİ MÜHÜR VE İMZA


 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...