Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Örgütün veya Amacının Propagandası Konusu

Örgütün veya Amacının Propagandası Konusu


TCK’nın 220,maddesinin 8, fıkrasına göre “Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi” cezalandırılır.


A. Bu suçun maddi unsuru, suç işlemek amacıyla kurulan bir örgütü veya örgütün amacını başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla yapılan düşünce açıklamasından ibarettir, TCK’nın “suçu ve suçluyu övme”yi suç sayan 215, maddesi karşısında 220, maddesinin 8, fıkrası hükmüne gerek olmadığı söylenebilir.
Bu suç söz veya yazı ile işlenebileceği gibi düşünceyi açıklamaya yarayan diğer araçlarla da işlenebilir.


B. Manevî unsur un oluşması için fail, suç örgütünü veya amacını iyi göstermek ve benimsetmek amacıyla hareket etmelidir, Yani failde özel kastın bulunması da gerekir, Dolayısıyla böyle bir amacı içermeyecek şekilde bir suç örgütünden veya amacından söz etmek durumunda, failin propaganda amacıyla hareket ettiği söylenemez.


C. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi, cezayı ağırlaştırıcı neden sayılmıştır (TCK, m,220, f,8).
 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...