Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 10-01-2014

Örnek Fayda Maliyet Oranı Konusu

Örnek Fayda Maliyet Oranı Konusu


Bir büronun eskiyen ve bakım onarım maliyetleri önemli ölçüde artan fotokopi makinesinin yerine yenisinin alınması düşünülmektedir. Mevcut makinenin yıllık bakım onarım gideri £300’dir. Yeni makinenin maliyeti £1,000, ekonomik ömrü beş yıl, yıllık bakım onarım gideri ise tahmini £100’dir. Yapılması öngörülen bu değişime ait F/M oranı ne olacaktır?


Faydalar:
• Bakım onarım tasarrufu: £200/yıl (£300- £100, mevcut ile yeni makinenin bakım onarım masrafları arasındaki fark)
• Makinenin bozuk olduğu sürelerdeki iş kayıplarının ortadan kalkması: £300/yıl
• Sarf malzemelerinden tasarruf: £100/yıl Toplam: £600/yıl


Giderler:
• Yeni makinenin yıllık aşınma payı: £200 Fark: £400/yıl
Görüldüğü gibi öngörülen yatırımın faydası, maliyetini aşmaktadır. Bu nedenle yeni fotokopi makinesinin alınması yerinde bir karar olacaktır. Yatırımın F/M oranı ise 3’tür (6600/ 6200)
İşletmelerin gerçekleştirdikleri yatırımlar bazen bir yıldan daha uzun süreleri kapsamaktadır. Dolayısıyla projelerde katlanılan maliyetler ve elde edilen faydalar farklı zaman dilimlerinde oluşabilmektedir. Bu nedenle, doğru bir analiz için F/M analizinde paranın zaman içerisindeki alım gücü (net bugünkü değer), maliyet ve faydaların karşılaştırılmasında dikkate alınmalıdır. Aşağıdaki örnek, yatırımın fayda ve maliyetlerinin net bugünkü değerinin nasıl dikkate alındığını göstermektedir.
 

Büro Teknolojisi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...