Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 10-01-2014

Örnek Ülke Önlemleri Konusu

Örnek Ülke Önlemleri Konusu


Bilgi toplumu hizmetlerinin gelişmesiyle bilgi güvenliği iş hayatının, vatandaşın ve kamu sektörünün yaptığı her işlemde vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Bu nedenle ülkeler bazı önlemler almışlardır. Aşağıda ülkelere ve aldıkları önlemlere değinilmektedir:


Avrupa Birliği (AB): AB bünyesinde ortak tutum, fikir ve anlayış birliğinin ve iç pazarın sağlıklı çalışması amacıyla, AB içinde güvenlik kültürü oluşturulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda e-Avrupa Eylem Planları oluşturulmuştur.

Bu eylem planlarında (Özenç vd., 2008):
• Elektronik ortamda depolanan, işlenen ve iletilen bilginin kazara veya kasıtlı tehditlere karşı uygun şekilde korunması,
• Konu ile ilgili uluslararası standartların kabul edilmesi,
• Konu ile ilgili üye devletlerde gerekli düzenlemelerin yapılmasının gerekliliği,
• Bilgi sistemlerinin güvenliği için kullanıcı ve servis sağlayıcılara düşen görevlerin tanımlanması,
• Her kesimden kullanıcının bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için bilgi ve veri güvenliği ile mahremiyetin korunması eğitimlerine önem verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.


İngiltere: İngiltere’de kimlik bilgilerinin çalınmasına karşı mücadele etmek üzere sivil toplum kuruluşu sıfatıyla CIFAS (UK Fraud Prevention Service, İngiltere Dolandırıcılık Önleme Hizmetleri) adı altında bir örgüt kurulmuştur.


ABD: 2000’li yılların başında FBI tarafından Carnivore isimli elektronik izleme sistemi geliştirilmiştir. Carnivore Sistemi, adli mercilerin izni ile İnternet üzerinden gerçekleştirilebilecek suçları ve suçluları önleme ve izleme amacıyla İnternet servis sağlayıcısına bağlanarak izleme yapan bir sistemdir. Bu şekilde takibe alınan kişilerin e-posta mesajları ve hangi sitelere girdikleri izlenmiş ve 25600 suçlu yakalanmıştır. 11 Eylül 2001’de yaşanan terörist saldırı sonrasında ABD Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen 24 Ekim 2001’de ABD Vatandaşlık Kanunu ile İnternetteki her türlü verinin FBI tarafından izlenmesi ve kayıt altına alınması kararlaştırılmıştır. 2005 yılında ise; Carnivore Sistemi’nin yerine daha da geliştirilmiş olan Dragon Ware Suite adlı Sistem kullanılmaya başlamıştır (Özenç vd., 2008).


Almanya: Almanya’nın elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek saldırılara karşı almakta olduğu önlemler, Federal İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Enformasyon Altyapı Savunması İçin Uusal Plan” adlı belgede tanımlanmıştır.


Fransa: Fransa’da elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek saldırılara mücadeleden sorumlu tek bir birim bulunmamakta; suçun niteliğine göre farklı birimlere sorumluluk verilmektedir. Bunlar arasında en önemlileri Başbakanlığa bağlı Milli Savunma Genel Sekreterliği ve İçişleri Bakanlığı’nın adli polis birimine bağlı olarak faaliyet gösteren Bilişim Teknolojileri ile İlgili Suçlarla Mücadele Dairesi’dir (Meral, 2008).


İtalya: İtalya’da telekomünikasyon ve bilgi işlem sistemlerini kapsayan konular Telekomünikasyon Bakanlığı ile Yenilikler ve Teknoloji Bakanlığı’nın yetki alanlarına girmektedir. Söz konusu iki bakanlık Ulusal Güvenlik Komitesi’ni kurmuş ve bu komite aracılığıyla uluslararası güvenlik standartlarına uyum ve risklere karşı konulması gibi gereksinimleri yanıtlayacak güvenlik planları oluşturulmasında müşterek programlar izlemeye karar vermiştir.


Kanada: Kanada Devleti, çocukların İnternet kullanılarak istismar edilmesini önlemek amacıyla, 2003 yılında çocuk pornografisinin kullanıldığı web sitelerinin izlenmesi için Microsoft Firması’yla ortak bir çalışma yaparak; CETS (Child Exploitation Tracking System, Çocuk İstismarı İzleme Sistemi) adlı sistemi kurup işletmeye başlamıştır (Özenç vd., 2008).
 

 

 

Büro Teknolojisi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...