Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Resmi Belgelerde Fikri Sahtecilik Konusu

Resmi Belgelerde Fikri Sahtecilik Konusu


TCK’nın 204, maddesinin 2, fıkrasına göre “gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen” kamu görevlisi cezalandırılır.
Bu suç sahih bir belgenin, yani taklit edilmemiş veya değiştirilmemiş, sadece yalan beyanları içerdiği için sahte olan bir belgenin varlığını gerektirir.


A. Bu suçun faili sadece kamu görevlileri olabilir.
 

B. Bu suçun maddi unsuru, görevi gereği bir belge düzenleyen kamu görevlisinin belgeye geçirmesi gereken hususları (ifadeleri, olayları) belgeye geçirmemesi veya değiştirerek geçirmesi yahut gerçek olmayan hususları gerçekmiş gibi belgelemesi şeklinde ortaya çıkar.
Burada fikri sahtecilik söz konusu olduğundan, suçun varlığı için gerçeği tesbit etmek veya belgelemek yükümlülüğünün bulunması gerekir, Bu yükümlülük resmi belgeleme yetkisine sahip olanlar yönünden daima vardır.
 

Kamu güvenine karşı bütün suçlarda olduğu gibi bu suçta da sahtelik hukuken önem taşıyan bir sahtelik olmalıdır, Yalan, ne kamu güvenini ihlâl edebilecek, ne de belgenin gerçekliği tarafından garanti altına alınan özel menfaati tehlikeye koyabilecek nitelikte ise, fiil cezalandırılamaz, Gerçekten de kamu görevinin icrası dolayısıyla bir belge düzenleyen kimsenin zaptetmesi gereken ifadeleri kelimesi kelimesine belgeye geçirmediğinde veya farklı geçirdiğinde, bu ihmalin veya değişikliğin belgenin amaçları yönünden esaslı sayılan bir hususa ilişkin olması gerekir,
 

C. Söz konusu suç, yalan veya gerçek olmayan beyanları içeren belge tamamlandığında, yani son şeklini aldığında tamamlanmış olur, Bu itibarla, hakim görüşün aksine, bu suça teşebbüs mümkündür,
 

D. Manevi unsur konusuna gelince, maddi sahtecilikle ilgili olarak söylenenler burada da geçerlidir, Gerçekten bu suç yönünden de sadece gerçeğe uymayan bir belge ortaya koymak iradesi yeterli değildir, Fail kendisine ait olmayan menfaatlere zarar verme imkânının farkında olmalıdır, Bu nedenle fail, fiilin mutlak olarak zararsız olduğu inancı ile hareket etmekte ise kast yoktur, yeter ki bu inancı akla uygun olsun.
 

E. Gerçeğe aykırı olarak düzenlenen resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması durumunda ceza artırılır (TCK, m,204, f,3),
 

F. Maddi sahtecilikle ilgili olarak daha önce açıklanan cezayı azaltıcı neden, yani fikri sahteciliğin “bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla” gerçekleştirilmiş olması bu suç yönünden de söz konusudur.

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...