Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Resmi Belgelerde Maddi Sahtecilik Konusu

Resmi Belgelerde Maddi Sahtecilik Konusu


Kişiler Tarafından İşlenen Resmî Belgelerde Maddî Sahtecilik


TCK’nın 204, maddesinin 1, fıkrasına göre “Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren” kişi cezalandırılır,
Bu sahteciliğin faili özel kişi olmalıdır, Kanun, görevi dışında hareket eden kamu görevlisini özel kişi olarak kabul etmektedir, Fiile bir kamu görevlisinin iştirak etmesi halinde 204, maddenin 2, fıkrasındaki suç söz konusu olur,
Bu suç taklit veya değiştirme biçiminde, yani yetkili kamu görevlisinin imzasını taklit etmek veya usulüne uygun şekilde düzenlenmiş resmi bir belgenin içeriğini değiştirmek biçiminde işlenebilir,
Resmî belgede maddî sahteciliğin faili kim ya da kimler olabilir?
Kamu Görevlileri Tarafından İşlenen Resmî Belgelerde Maddî Sahtecilik
TCK’mn 204. maddesinin 2. fıkrasına göre “Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren” kamu görevlisi cezalandırılır.
Bu suçun maddî unsuru ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken husus, maddedeki “sahte olarak düzenlemek” ibaresinin “taklit etmek” şeklinde anlaşılması gerektiğidir. Aksi halde “resmî bir belgeyi sahte olarak düzenlemek” ipotezini aynı fıkrada yer alan “gerçeğe aykırı olarak belge düzenlemek” ipotezinden ayırmak mümkün olamayacaktır. Taklit etmek kavramının anlamı gibi, bu suçun maddî unsurunun ikinci şekli olan “değiştirmek” kavramının anlamı da daha önce açıklanmıştır.
Şu kadarını hatırlatmak gerekir ki, fail gerçek olmayan bir olayı belgelendirmekle yetinecek olursa, yani belgenin yine belgede düzenleyeni gözüken kişi ile onu gerçekten düzenleyen kişi aynı ise, aynı fıkrada “gerçeğe aykırı olarak belge düzenlemek” şeklindeki fikrî sahtecilik söz konusu olur.

Resmî belgelerde maddî sahtecilik kişiler tarafından veya kamu görevlileri tarafından işlenebilir.

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...