Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 23-01-2014

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (2001 2005) Konusu

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (2001 2005) Konusu


Sekizinci Planı Bülent Ecevitin başında bulunduğu hükûmet hazırladı. Plan, enflasyonu AB kriterleri ile uyumlu düzeye düşürmeyi, ekonomide sürdürülebilir bir büyüme ortamı tesis etmeyi ve ABne tam üyelik hedefi doğrultusunda ekonominin rekabet ve uyum gücünü artırmayı öne çıkarmaktadır.

Bu çerçevede planın belirlediği makro hedefler şöyledir:
Plan döneminde yıllık ortalama olarak GSYÎH %6,5 ve GSMH %6,7 oranında büyüyecek.
Plan, üç yıllık istikrar programının 20002002 hedeflerine uygun olarak, enflasyon oranı (TEFE) 2000 yılı sonu itibarıyla %20, 2001 yılı sonunda %10, ve 2002 sonunda %5 düzeyine inecek.


Plan döneminde yıllık nüfus artış hızı düşmeye devam edecek ve 2000 yılında yaklaşık 3000 dolar olan kişi başına gelir, 2005 yılı sonunda 4300 dolar seviyesine yükselecek.
İhracat yılda ortalama %11 oranında artarak dönem sonunda 46 milyar doları, ithalat ise %10 oranında genişleyerek 2005 sonunda 79 milyar doları aşacak.
Anılan dış ekonomik gelişmeler sonunda 2005 yılı cari açığı 7,7 milyar dolar düzeyinde kalacak.


Sekizinci Planın temel hedefleriyle ilgili politikalar ve araçlar, yürürlüğe girmeden Kasım 2000 krizi ile gündemden düştüler.

 Çünkü hükûmet günü kurtarma uğraşı içine girdi. Özellikle bankacılık kesiminin yaşadığı krizin giderek derinleşmesi ekonomiyi yeni bir krize karşı duyarlı hâle getirdi. Piyasalarda tam bir belirsizliğin yaşandığı, kırılgan ekonomik ortam içinde Türkiye 2001 yılı Ocak ayına girdi.

 

 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Eğitim Seti İçin Tıklayınız...