Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 01-01-2014

Serbest Seçim Hakkı (1 No’lu Protokol, Madde 3) Konusu

Serbest Seçim Hakkı (1 No’lu Protokol, Madde 3) Konusu


1 No’lu Protokolün 3. maddesine göre, “Yüksek Sözleşmeci Taraflar, yasama organının seçilmesinde halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar içinde, makul aralıklarla, gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt ederler”.


Bu madde makul aralıklarla, gizli oyla ve halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar içinde yasama meclisi seçimlerinin düzenlenmesini güvence altına almaktadır. Her ne kadar seçim sisteminin belirlenmesinde ilgili devletin geniş bir takdir yetkisi bulunmakta ise de, bu hakkı keyfi olarak sınırlandıran düzenlemeler bu hükme aykırılık oluşturur.
Seçimlerin özgür ortamda olması, seçmenlerin belirli bir yönde oy kullanmak zorunda bırakılmaması ve meşru olmayan yöntemlerle belirli bir yöne sevk edilmemesi anlamına gelir. O halde, tek partili ya da tek adaylı seçim bu hükme aykırılık oluşturur. Diğer yandan halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak koşullar ifadesi, seçimler öncesinde adaylar arasında seçim koşulları bakımından eşitliğin sağlanmasını gerektirir.


1 No’lu Protokolün 3. maddesinin güvence altına aldığı hak, sadece yasama meclisi seçimleri için geçerlidir. Başka bir anlatımla yerel seçim sistemi, ilke olarak, bu madde kapsamına girmez. Ayrıca bir devletin anayasal sisteminde tek meclis veya çok meclisli yapı da o devletin takdir yetkisi içindedir.


Bu madde sadece devlete seçimlere ilişkin bir yükümlülük getirmekle yetinmez; aynı zamanda kişilerin oy ve aday olma haklarını da güvence altına alır.
 

İnsan Hakları Kamu Özgürlükleri Eğitim Setleri İçin Tıklayınız...