Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 22-01-2014

Sertifika İşlemleri Alt Modülü Konusu

Sertifika İşlemleri Alt Modülü Konusu


Sertifika İşlemleri sistem kapsamında kullanılan işlemlerin gerçekleştirildiği ekranları kapsayan alt modüldür.

 

 

Kelime İşlemci
 

Ceza Mahkemeleri alt sistemi içerisinde düz yazı yazabilme ve yazdıklarını sistem dışında kişisel bilgisayara kaydetme işlemlerinin gerçekleştirildiği doküman editörüdür.
[Kelime İşlemci] ekranına tıklanınca sistem boş doküman editörü açar.
 

döküman editörü

 

Sertifika İstek Ekranı
Sertifikaya sayısal imza atmak için kullanılan ekrandır.


Sertifika Yükleme Ekranı
 

Sertifikayı akıllı karta yüklememizi sağlayan ekrandır.


Anahtar Aktarım Ekranı
 

Anahtar Aktarım Ekranı aracılığı ile şu anda çalışmakta olunan sistemde yüklü bulunan uygulama anahtarları başka bir sisteme taşımak için dışarı verilebilir veya daha önceden dışarı verilmiş olunan anahtarlar bu sistemde de kullanabilmek için içeri alınabilir,


Başkaları İçin Dosya Şifreleme Ekranı
 

Ceza Mahkemeleri alt sistemine kayıtlı herhangi bir dosya için, kullanıcı yetkisi çerçevesinde dosyanın başka kullanıcılar tarafından işlem görmesini engellemek amacıyla dosyayı seçerek şifre koyabilen ekrandır,
 

 

dosya şifreleme

 

 

[Başkaları İçin Dosya Şifreleme Ekranı] açılır. “Dosya Seç” düğmesi tıklanır, Dosya seçildikten sonra [Lütfen Sorguyu Hatırlayınız] ekranı otomatik olarak açılır.

sorgulama

 

“Adı Soyadı” ve “Kullanıcı Adı” metin alanlarına doğru bilgi girilir, Seçilen dosya bilgileri “Şifrelenmiş Dosya” metin alanında görüntülenir.


İmzalama Ekranı
 

Ceza Mahkemeleri alt sisteminde dosya imzalamak için kullanılan ekrandır. 

İmza Doğrulama Ekranı
 

Ceza Mahkemeleri alt sisteminde dosya imzalandıktan sonra imza doğrulama için kullanılan ekrandır.


Sıra No Güncelleme
 

Sıra No Güncelleme ekranı Ceza Mahkemelerinde yer alan işlem türlerinin sistemde kayıtlarının bulunduğu ekrandır.
 

 

 

Ulusal Yargı Ağı Projesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...