Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Ceza Muhakemesi Hukuku İspat Vasıtaları İle İlgili Sorular

1-Suçluluğun hukuka uygun olan her tür delille ispat edilebildiği ve hakimin delilleri serbestçe takdir edebildiği delil sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Tahkik Sistemi
Kanuni delil sistemi
Vicdani delil sistemi
Şekli delil sistemi
Engizisyon sistemi
2-Şüphelinin kolluk görevlileri veya C. Savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili dinlenmesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
İfade alma
Sorgu
Bilgi alma
Tanık dinleme
Bilgi toplama
3-Şüpheli veya sanığın, mahkeme veya hakim tarafından kendisine isnad edilen suçla ilgili dinlenmesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
İfade alma
Sorgu
Bilgi alma
Tanık dinleme
Bilgi toplama
4-I. Hakim II. C. Savcısı III. Kolluk Yukarıdakilerden hangisi tanıkları dinlemeden önce yemin verdirme yetkisine sahiptir?
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve II
5-I. Hakim II. C. Savcısı III. Kolluk Yukarıdakilerden hangisi tanıkları yemine veya tanıklığa zorlamak için üç aya kadar disiplin hapsine karar verebilir?
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III
6-Aşağıdakilerden hangisi sanığın yakını olması sebebiyle tanıklıktan çekilebilecek kimselerden değildir?
Sanığın eski eşi
Sanığın nişanlısı
Sanığın kayınbabası
Sanığın en yakın arkadaşı
Sanığın evlatlığı
7-Aşağıdakilerden hangisi meslekleri nedeniyle tanıklıktan çekilebilecek kimselerden değildir?
Avukat
Eczacı
Akademisyen
Noter
Ebe
8-Aşağıdakilerden hangisi belirti delilidir?
Saç teli
Sanık beyanı
Tanık beyanı
Savcılıktaki ifade tutanağı
Kollukta alınan ifade tutanağı
9-Aşağıdakilerden hangisi ölünün dıştan muayenesini ifade eder?
Otopsi
Adli muayene
Keşif
Tatbikat
Yer gösterme
10-Deliller üzerinde beş duyu organıyla gerçekleştirilen algılamaları aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Yer gösterme
Otopsi
Erken dinleme
Keşif
Tatbikat