Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Medeni Hukuk Evlilik Birliğinin Sona Ermesi İle İlgili Sorular

1-Aşağıdakilerden hangisinde evliliğin kendiliğinden sona ermesine yol açan sebepler bir arada sayılmıştır?
ÖlümGaiplik
GaiplikEşlerden birinin cinsiyet değiştirmesi
Ölüm karinesiGaiplik
ÖlümÖlüm Karinesi
Eşlerden birinin ayırtım gücünü kaybetmesi Ölüm karinesi
2-Aşağıdakilerden hangisi evliliğin yokluğuna yol açan durumlardan biridir?
Evlenmenin resmi memur önünde yapılmamış olması
Eşlerden birinin gaipliğine karar verilmiş olması
Eşlerden birinin ağır bir akıl hastalığına tutulmuş olması
Eşler arasında evlenmelerine engel teşkil edecek derecede yakın hısımlık ilişkisi bulunması
Eşlerden birinin evlenme sırasında ayırtım gücünü kesin olarak yitirmesi
3-Evliliğin nisbi butlanla sona erdirilmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Nisbi butlan sebeplerinin bulunması halinde evlilik iptal davası açmak suretiyle ortadan kaldırılabilir.
Nisbi butlanı ancak eşler veya sadece bir durumda da yasal temsilci ileri sürebilir.
Evlilik sırasında ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden eş evlenmenin iptalini isteyebilir.
Eşlerden biri evlendiği kişiyle evlenmeyi düşünmediği halde yanılarak bu evlenmeye razı olmuşsa evliliğin iptalini isteyebilir.
Eşlerden birinin evlenme sırasında ayırtım gücünü kesin kaybı nedeniyle onun yasal temsilcisi evliliğin iptalini isteyebilir.
4-Aşağıdakilerden hangisi özel boşanma sebeplerinden biri değildir?
Zina
Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması
Terk
Akıl Hastalığı
Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
5-Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava haklarının tabi olduğu zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?
6 ay
1 yıl
2 yıl
5 yıl
10 yıl
6-Aşağıdakilerden hangisi ananın doğumdan itibaren babalık davası açabileceği süredir?
6 ay
1 yıl
2 yıl
5 yıl
10 yıl
7-Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanuna göre vasi olamayacak kimselerdendir?
Kısıtlılar
Kamu hizmetinden yasaklılar
Haysiyetsiz hayat sürenler
İlgili vesayet daireleri hâkimleri
60 yaşını doldurmuş kimseler
8-Aşağıdakilerden hangisi vesayet organlarından biri değildir?
Kayyım
Vasi
Yasal Danışman
Sulh Hukuk Hakimi
Vekil
9-Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetlilerin yasal danışmanın oyunu alarak yapmaları gereken işlemlerden biri değildir?
Ödünç verme
Anaparayı alma
Bağışlama
Trampa
Kefil olma
10-Aşağıdakilerden hangisi velayet hakkının kaldırılmasına yol açan sebeplerden biri değildir?
Ana ve babanın deneyimsizliği
Ana ve babanın özürlü olması
Ana ve babanın başka bir yerde bulunması
Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi
Ana veya babadan birinin 18 yaşından küçük olması