Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Ticaret Hukuku Kıymetli Evrak İle İlgili Sorular

1-Aşağıdakilerden hangisi bononun zorunlu şekil şartlarından değildir?
Düzenleyenin imzası
Lehdar
Vade
Düzenleme tarihi
Kayıtsız şartsız belirli bir bedel ödeme vaadi
2-Bonolara konulabilecek vade kaç türlüdür?
5
3
4
1
2
3-Aşağıdakilerden hangisi çekin zorunlu şekil şartlarından değildir?
Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havale
Muhatabın ünvanı
Düzenlenme günü
Lehdar
Düzenleyenin imzası
4-Belirli bir günde ödenecek bonoda ödememe protestosu, vadeyi izleyen kaç gün içinde çekilmelidir?
3 iş günü
7 iş günü
2 iş günü
îlk gün
5 gün
5-Düzenleme yeri olarak İzmir olarak yazılan bir çekte çekle işleyene hesabın bulunduğu şube de İzmir’dedir. Bu çek ödenmek üzere muhatabın Ankara’daki bir şubesine hangi süre içinde ibraz olunmalıdır?
10 gün
1 ay
6 ay
1 yıl
3 ay
6-Yapılış şekli bakımından devredilen kişinin ismini göstermeyen ciro aşağıdakilerden hangisidir?
Beyaz ciro
Tam ciro
Rehin cirosu
Tahsil cirosu
Temlik cirosu
7-Kıymetli evrakla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kıymetli evrak ortaklık haklarını konu alabilir.
Kıymetli evrak sıkı şekil şartlarına bağlıdır.
Kıymetli evrakta imzaların bağımsızlığı ilkesi geçerlidir.
Kıymetli evrakta hak ile senet arasında kuvvetli bir bağ vardır.
Kıymetli evrakta kısmi ödeme önerisi reddedilebilir.
8-Nama yazılı senetlerin devri aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilir?
Temlik beyanı ve zilyetliğin nakli ile.
Yalnızca zilyetliğin nakli ile
Yalnızca ciro ile.
Sözlü beyan ile.
Noterce yapılacak devir onayı ile.
9-Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
Kambiyo senetleri, sıkı şekil şartlarına tabidir.
Kambiyo senetleri kanunen hamiline yazılı senetlerdir.
Kambiyo senetlerinde imzaların istiklali ilkesi yürürlüktedir.
Kambiyo senetlerinde hak senetle birlikte doğar.
Kambiyo senetlerinde müteselsil borçluluk söz konusudur.
10-Çekte, hamilin, cirantalara karşı sahip olduğu başvurma hakları, ibraz süresinin bitiminden itibaren ne kadar sürenin geçmesi ile zamanaşımına uğrar?
6 ay
3 ay
5 yıl
1 ay
3 yıl