Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Türk Dili I. Kompozisyon Bilgileri İle İlgili Sorular

1-Kompozisyonla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Sözlü kompozisyonda dinleyen tepkisini sonra verir.
Kompozisyon yazmak yetenek işidir.
Kompozisyonun bütününde bir düzen olması gerekir.
Yazılı kompozisyon daha kuralcıdır.
Kompozisyonun bir anlamı da parçalayıp toplamadır.
2- îlk edinilen dil becerisi aşağıdakilerden hangisidir?
Dinleme
Okuma
Yazma
Konuşma
Anlama
3-Aşağıdakilerden hangisi sınırlandırılmış konudur?
Tanımlamada sözlüklerden yararlanma
Okuma
Araştırma
Dil
Bilim
4- “Ülkemizde de sınav gerçeğini şu örneklerle değerlendirelim.” cümlesi bir paragrafta aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Giriş cümlesi
Gelişme cümlesi
Tanıtma cümlesi
Yargı cümlesi
Sonuç cümlesi
5-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Üzerinde yazı yazılan düşünce, olay ya da durum konudur.
Olgular, veriler ya da sorunlar kompozisyonun konusu olabilir.
Konunun ilgi çekici olmasında deyim ve atasözlerinden yararlanılabilir.
Kompozisyon yazarken konunun nasıl ele alınacağı planlanmalıdır.
Kompozisyonda anlatıma akıcılık ve etki kazandırmak için uzun yazılmalıdır.
6-“Şiir eleştirisi, şiirin çevrilmesi gibidir; olanaksız değil elbette, ama eleştirinin en zor alanı. Bu yüzden de şiir eleştirilerinde çoğun, şiirin anlamının bütün derin yapılarına adım adım girilirken, biçiminin yüzey yapısıyla yetinildiği görülüyor. Çetin iş bu. Dilin içinde yaratıcı yazarın ve şairin kullanımına sunulmuş söz sanatları da var, her yaratıcının ulaştığı özgünlüğü dışa vuran ritim, ses gibi katkısız soyutlukta öğeler de ve bunların yaratıcısının onlara verdiği değerlere uygun biçimde çözümlenmesi elbette zordur.” Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
Şiiri eleştirmek olanaksızdır.
Şiirin eleştirisinde önemli olan derin yapıları anlamaktır.
Şiir eleştirisi eleştiriler içinde en zor olanıdır.
Yazarın seçtiği söz sanatlarını değerlendirmek zordur.
Şiir eleştirisinde biçimle yetinmemek gerekir.
7-“Bir duyguyu, düşünceyi, bilgiyi, dileği, öneriyi, ya da olayı, olaydan alınmış bir kesiti yalnız bir yönüyle tam olarak çözümleyen, açıklayan, tartışan, öyküleyen, betimleyen tümcelerdir. ” Diyen biri aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
Hece
Sözcük
Cümle
Paragraf
Kompozisyon
8-Bir düşüncenin gerçekliğin yadsınamayacak bir kesinlikle göstermek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılabilir?
Sayısal verilerden
Anılardan
Gözlem verilerinden
Etrafta söylenilenlerden
Günlüklerden
9-Paragrafta verilen bilginin tanınmış bir kaynağa dayandırılarak anlatılmasına ne denir?
Kanıtlama
Karşılaştırma
Açıklama
Tanıklama
Tanıtlama
10-“Okumadan yazılmayacağı sanırım yazmaya çalışan herkeste artık yer etmiş bir düşünce. Gelgelelim, doğru bir okuma biçimi nedir, onunla ilgili sorunlarımız sürüyor. Okuduğumuz bir metnin bütün öğelerini tek tek soyutlayarak anlamak, sonra da bütün yapıyı o öğelerin bireşimi olarak okumaktır doğru okuma biçimi. Demek ki bir çalışma. Önce teknik bir çalışma gibi görünebilir bu, ama soyutlamayı ve eleştirel bakış açısını tam anlamıyla içselleştirdikten sonra, kendiliğinden, bir refleks biçiminde yapılmaya başlar.” 10. Öne sürülen düşünceyi anlatmak için yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimine başvurulmuştur?
Kanıtlama
Tanıklama
Açıklama
Tanıtlama
Örneklendirme