Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Türk Dili I. Sanatsal Yazılar İle İlgili Sorular

1-Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazıların özelliklerinden biri değildir?
Sezdirmek, hissettirmek, bunların çerçevesinde düşündürmek esastır.
Anlam birimleri, somut anlam düzeyinde gerçek yaşamda karşılıklarını bulurlar.
Dil yan anlam, mecaz anlamla örülü olabilir.
Sanatsal yazılarda kullanılan dil nesnel değildir.
Sanatsal yazılarda sözcükler soyut anlamda kullanılabilir.
2-“Şiir öylesine bir dilsel düzenlemedir ki sözcüklerinden biri çıkarılır ya da birinin yeri değiştirilirse şiirin tüm büyüsü bozulur. ” cümlesinde anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca bir yakınlık yoktur?
Şiirde her sözcük, bulunduğu yerde güzeldir.
Sözcük, şiirin en önemli öğesidir.
Şiirde dil, kendine özgü bir biçimde kullanılır
Şiirin dili, seçilen imgelerin çeşitliliğiyle zenginleşir.
Şiirin güzelliği, sözcüklerin birbiriyle uyumundan gelir.
3-“Bir kimseyi, bir düşünceyi, bir durumu açık ya da kapalı biçimde, iğneli bir dille, eleştirmek amacıyla yazılan şiirlere denir. ” Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Lirik şiir
Pastoral şiir
Satirik şiir
Didaktik şiir
Dramatik şiir
4-Aşağıdakilerden hangisi öykü türünün özelliklerinden biri değildir?
Özgün söyleyişlere yer verilir.
İroniden geniş ölçüde yararlanılır.
Anlatılanlar iç konuşma tekniğiyle verilir.
Senli benli ve içtenlikli bir dil kullanılır.
Düşünceler kesin yargılara bağlanmaya çalışılır.
5-Aşağıdakilerden hangisinde durum öyküsünün özelliklerinden biri yer almaktadır?
Serim, düğüm ve çözüm aşamalılığı vardır
Konusunu tarihten, ulusal duygulardan ya a toplumsal gerçeklerden alır.
Kişiler, belirgin özellikleri olan ya da üstün niteliklidir.
Sonuç istenmeyecek biçimde sonlanır.
Okurun merak duygusu canlı tutulmaya çalışılır
6-Yaşanmış ya da yaşanabilir izlenimi veren olayları anlatır. II. Kişi zaman, yer ögelerini içerir. III. Yaşamın bir kesitini ya da tümünü anlatır. 6. Yukarıda özelliklerinden bazılarının yer aldığı ebedî tür aşağıdakilerinden hangisidir?
Şiir
Roman
Tiyatro
Dram
Masal
7-Aşağıdakilerden hangisi ilk Türkçe roman olarak kabul edilmektedir?
Taaşşukı Talat ve Fitnat
Karabibik
Aşkı Memnu
Sergüzeşt
Eylül
8-Aşağıdakilerden hangisi söz ve eyleme dayalı yazınsal anlatı türüdür?
Roman
Öykü
Anı
Tiyatro
Günlük
9-Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Türk edebiyatında ilk tiyatro eseri veren yazardır?
Ziya Paşa
Namık Kemal
Şinasi
Tevfik Fikret
Muallim Naci
10-Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatro türlerinden biri değildir?
Orta oyunu
Meddah
Köy seyirlik oyunu
Bağ bozumu şenlikleri
Karagöz