Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Türk Dili I.Okuma ve Dinleme İle İlgili Sorular

1-Aşağıdakilerden hangisi temel dil becerilerinden biri değildir?
Okuma
Yazma
Konuşma
Dinleme
Görme
2-' ’ bir yazıyı, sözcükleri, cümleleri, noktalama işaretleri ve öteki öğeleriyle görme, algılama ve kavrama sürecidir, şeklindeki cümleyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Okuma
Yazma
Dinleme
Konuşma
Duyma
3-“Gözle algılanan sözcüklerin zihinde anlamlandırılması” hangi tür okumayı tanımlar?
Sesli okuma
Eşli okuma
Sessiz okuma
İşaretleyerek okuma
Göz atarak okuma
4-Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlamanın özelliklerinden biri değildir?
Anlama
Etkin bir süreç
Ön bilgiler
Yazma süreci
Düşünme
5-Aşağıdakilerden hangisi okuma alışkanlığı kazanma sürecini etkilememektedir?
Bireysel etkenler
Akraba ilişkileri
Okul
Aile
Çevre
6-okunan herhangi bir metin üzerinde düşünme, doğruları ve yanlışları üzerinde kafa yorma ve konuyu yorumlama olarak ifade edilebilir, şeklindeki ifade uygun şekilde nasıl tamamlanabilir?
Eleştirel okuma
Sesli okuma
Tartışarak okuma
Özetleme
Yazma
7-Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecinde yer almayan ögelerden biridir?
Konuşmacı
Dinleyici
Geri bildirim
Mesaj
Yazar
8-Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen konuşmacı temelli faktörler arasında yer almaz?
Konuşma hızı
Isı
Ses tonu
Jest ve mimikler
Bilgi birikimi
9-“Dinlenenlerin daha kolay anlaşılması, hatırlanması amacıyla önemli görülen bölümlerin kısa notlar alınması yoluyla yapılan dinleme” aşağıdaki dinlemelerin hangisini işaret etmektedir?
Not alarak dinleme
Aktif dinleme
Pasif dinleme
Empatik dinleme
Amaçlı dinleme
10-Aşağıdakilerden hangisi dinleme türleri arasında yer almaz?
Aktif dinleme
Pasif dinleme
Tutarlı dinleme
Not alarak dinleme
Eleştirel dinleme