Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Türk Dili I.Yazılı Anlatım Türleri ve Uygulamaları İle İlgili Sorular

1-Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazılarının özelliklerinden değildir?
Bir konu üzerinde düşündürmeyi ya da bilgi vermeyi amaçlama.
Bir konu hakkında kendi düşüncelerini paylaşmayı amaçlama
Sadece kişisel hayatı konu edinip öznel bilgilere yer verilmesi.
Bazı türlerinde bilimsel kavramlara ve terimlere yer verilmesi
Bir gözlem, deneyim ya da araştırmaya dayalı yazılar olması.
2-I. Ele alman konunun bilimsel bir tarzda işlenmesi. II. Yazarın savunduğu düşünceyi açık olarak yazması, dolaylı anlatımlara ve söz oyunlarına yer vermemesi. III. Yazarın savunduğu düşünceyi kanıtlayıcı belgeler,örnekler sunması. 2. Yukarıda temel özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Deneme
Makale
Fıkra
Anı
Söyleşi
3-Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?
Özgün söyleyişlere yer verilir.
İroniden geniş ölçüde yararlanılır.
Anlatılanlar iç konuşma tekniğiyle verilir.
Senli benli ve içtenlikli bir dil kullanılır.
Düşünceler kesin yargılara bağlanmaya çalışılır.
4-Aşağıdakilerden hangisi yapıta dönük eleştirinin özelliklerinden biridir?
Ele alınan yapıt, özellikle sanatçının varlığı ölçü alınarak değerlendirilir.
Yapıt, konunun ele almış biçimi, anlatım biçimi, dilin kullanımı gibi yönlerden değerlendirilir
Eleştirmenin bir okur olarak yapıtın kendisi üzerindeki etkilerini değerlendirdiği eleştiridir.
Yapıtın ortaya konduğu dönemdeki toplumsal ve tarihsel özelliklerinin yapıta etkilerinin değerlendirildiği eleştiridir.
Yapıtın gerektiğinde öznel, nesnel ya da toplumcu bir bakışla değerlendirildiği eleştiridir.
5-Aşağıdaki sanatçılardan hangisi söyleşi türünde eser vermiştir?
Şevket Rado
Nurullah Ataç
Muallim Naci
Reşat Nuri Güntekin
Ahmet Hamdi Tanpınar
6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü edilen yazı türü yanlış tanımlanmıştır?
Tanınmış bir kişiyi, yeri ya da sanat dalını geniş okur kitlelerine, kendi görüş ve düşünceleriyle birleştirerek araştırma, inceleme yoluyla tanıtan, ayrıntılı bilgi veren yazılara röportaj denir.
Günü gününe yazılan, üzerinde yazıldığı günün tarihi bulunan yazılar ve bu yazılardan oluşturulan yapıtlara günlük denir.
Yazarın yaşadığı olayları, birtakım belgelerle, tanıklarla ya da mektuplarla anlattığı yazı türüne anı denir.
Bilim, sanat, siyaset, spor vb. alanlarının herhangi birinde tanınmış kişilerin, kendi yaşamını anlattığı yazı türüne öz yaşam öyküsü denir.
Yazarın gözlem ve bilgiye dayalı olarak, gezip gördüğü yerleri çeşitli yönleriyle, özenli bir anlatımla yansıttığı yazılara gezi yazısı denir.
7-Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı türünün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerindendir?
Evliya Çelebi
Namık Kemal
Şinasi
İbni Batuta
Edirneli Sehî Bey
8-“Türk edebiyatında günümüzdeki şekliyle ilk röportaj örneklerini “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat” adlı eserle vermiştir. ” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Suut Kemal Yetkin
Halikarnas Balıkçısı
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Ruşen Eşref Ünaydın
Reşat Nuri Güntekin
9-“Burada bir adam var. Onun hakkında birçok belge ve delillerim var. Ben gerçek bir portre çizmeye çalışacağım. ” diyen bir yazarın yazdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Makale
Öz yaşam öyküsü
Yaşam öyküsü
Anı
Eleştiri
10-Edebiyatımızda aşağıdaki düşünce yazılarından hangisi diğerlerine göre daha az örneği bulunan bir türdür?
Makale
Deneme
Anı
Gezi yazısı
Öz yaşam öyküsü