Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 17-01-2014

Sorumluluğu Azaltan veya Ortadan Kaldıran Haller Konusu

SORUMLULUĞU AZALTAN VEYA ORTADAN KALDIRAN HALLER KONUSU


Memurun mali sorumluluğundan söz edebilmek için maddi ve hukuki bir takım sebep ve şartlar bir araya gelmelidir. Bunlardan birinin yokluğu sorumluluğun tamamen ya da kısmen ortadan kalkması sonucunu doğurur. Ayrıca memurun DMK md.12 ve 13 anlamında sorumluluğunun doğabilmesi için hizmet kusuru dahi olsa kişisel kusurunun bulunması gerekmektedir. Yani, idarenin sorumluluğunun düzenlenişinden farklı olarak, memurun sorumluluğunun doğabilmesi için kişisel kusurunun varlığı aranmaktadır. Memurun idari işlemi ya da eylemiyle meydana getirmiş olduğu zarardan kişisel kusurunun bulunmaması halinde sorumluluğu doğmayacaktır.


İlliyet (Nedensellik) Bağmrn Bulunmaması


Nedensellik bağı idare hukukunda sorumluluğun asli bir şartıdır. Bu sebeple diğer tüm şartlar bulunsa bile; bu bağın yokluğu halinde idarenin de memurun da tazmin sorumluluğundan söz edilemeyecektir. İlliyet bağının tespiti konusunda yaşamın olağan akışı ve genel yaşam tecrübeleri kriterleri esas alınmaktadır. Eğer zarar doğurduğu iddia edilen fiil ya da davranış olmasaydı, o zararın meydana gelmeyeceği kesin bir şekilde söylenebiliyorsa, zarar ve davranış arasında uygun illiyet bağının mevcut olduğu söylenebilir. Zarara yol açan davranışın memura izafe edilebilmesi gerekir.


Zarara Uğrayanın Kusuru


Zararın oluşumunda idare yanında zarar görenin de birlikte kusuru varsa; bu durum ödenecek tazminatın miktarını azaltıcı rol oynayabilir.


Üçüncü Kişinin Kusuru


Zararı doğuran eylem ya da işlemlerin faillerinin tamamen idarenin dışında olması mümkündür. Üçüncü kişinin kusuru idarenin sorumluluğunu azaltabilir veya tamamen kaldırabilir.

 

Memur Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...