Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 23-01-2014

Sosyal Hayata Dair Tartışmalar/Gelişmeler Konusu

Sosyal Hayata Dair Tartışmalar/Gelişmeler Konusu


Demokrat Parti programı yeni dönemde sosyal meselelere ağırlık verileceğini gösteren işaretler ile doluydu. İşçilere grev, ücretli izin ve tatil hakkı verilmesi, umumi af çıkarılması, fırsat eşitliğinin, hakim teminatının sağlanması ve antidemokratik kanunların gözden geçirilmesi gibi.

 Umumi af ve ücretli hafta sonu tatilinin gerçekleştirilmesine karşın sendikalı işçilere grev hakkının verilmesi hayata geçirilememiştir.

Bununla birlikte 31 Temmuz 1952de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun kurulması işçi haklarının alınması mü
cadelesinin bundan sonra daha örgütlü bir şekilde yapılacağı beklentisini yaratmıştır.

 Grev hakkı beklentisine mukabil hükümetin ilk hedef olarak hızlı kalkınmayı göstermesi ilginçtir. Sol görüşlere karşı açıkça ortaya konan çekince bu dönemde olumsuz görülen her düşünce ve beklentiyi komünizm ile ilişkilendirme tavrını öne çıkarmıştır.


Çalışma bakanlığı İstanbuldaki işçiler için “işsizlik sigortası” verileceğini açıklarken grev hakkını tanıdıklarını ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir grev kanunu için çalıştıklarını ancak ne zaman verileceğini bilmediğini ifade etmekteydi.  Sendikaların taleplerinin olumlu karşılanmadığı bu dönemde işçi grevleri zaman zaman oldukça sert biçimde bastırılmıştır. İşçi sendikalarının yanı sıra Gazeteciler Sendikası da hükümetin kapatma kararına maruz kalmıştı.

 Demokrat Partinin son dönemi de artan enflasyona karşı zam ve işçilerin grev hakkı taleplerini “zamanın erken olduğu” gerekçesiyle reddetmesiyle geçmiştir. Ancak bu aşamada genellikle hükümete yakın tavırlar sergileyen Türk İşin de vergi adaleti, ücretlerin yetersizliği ve işçilere grev hakkı talepleriyle tartışmada taraf olması beklentilerin haklılığını gösteren bir ölçüt durumundadır.


İşçi ve işveren hak ve ilişkileri konusunda temel hakları düşünce bazında tanıyan siyasetçilerin kanunlaştırma çabalarındaki gevşeklik on yıllar içinde çözülecektir. Ücretli hafta sonu tatili ile başlayan ve sendikalaşmayı teşvik eden gelişmelere karşın grev hakkı için henüz erken değerlendirmesi yapılmaktadır.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu(Türkİş)in hükûmet ile işçiler arasındaki ilişkilerde etkili olmaya çalıştığı bu dönemde yapılmaya çalışılan grevler hükümetin sert tepkisiyle engellenmişse de hükûmet, grev hakkını reddetmediklerini ancak verilme zamanını tayin etmediklerini belirterek zaman kazanmaya çalışıyordu.

Tabii muhalefet de işçinin grev hakkının yanında olduğunu ilan ederek seçim beyannamelerinde vaatlerde bulunarak gelişmelere taraf olmaya çalışıyordu.

 

sendika

 

 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Eğitim Seti İçin Tıklayınız...