Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Sözleşme İle İlgili Sorular

Sözleşme İle İlgili Sorular

 

1. Aşağıdakilerden hangisi basit bir sözleşme örneğinde yer alması gereken asgari hususlardan biri değildir?
a. Tarafların ad ve soyadı
b. Tarafların adresleri
c. Sözleşmenin konusu
d. Tarafların varsa eşlerinin adları
e. Tarafların imzası


2. Aşağıdakilerden hangisi kullandırmaya yönelik sözleşmelerden biridir?
a. Kira sözleşmesi
b. Hizmet sözleşmesi
c. Eser Sözleşmesi
d. Kefalet sözleşmesi
e. Satış sözleşmesi


3. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme anlamına gelmemektedir?
a. Akit
b. Mukavele
c. Bağıt
d. Kontrat
e. îlân


4. Hukukumuzda sözleşme yapma teklifi ne ad verilir?
a. Karz
b. îcap
c. Kabul
d. Ariyet
e. Eser


5. Sözleşmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Türleri vardır.
b. Basit bir sözleşme örneğinde yer alması gereken asgari hususlar vardır.
c. Borçlar Kanunu dışında bazı kanunlarımızda da sözleşme türleri düzenlenmiştir.
d. Uluslararası ilişkileri düzenleyen sözleşmelerde vardır.
e. Her zaman belli bir şekilde yapılması şarttır.


6. Aşağıdakilerden hangisi iş görme sözleşmelerinden biri değildir?
a. Bağışlama sözleşmesi
b. Hizmet sözleşmesi
c. Eser sözleşmesi
d. Vekâlet sözleşmesi
e. Emanet sözleşmesi


7. Aşağıdakilerden hangisi teminat sözleşmesi ile aynı anlamdadır?
a. Birleşik sözleşme
b. Karma sözleşme
c. Kefalet sözleşmesi
d. Hizmet sözleşmesi
e. Karz sözleşmesi


8. Aşağıdaki sözleşme türlerinden hangisi kanunda düzenlenmemiştir?
a. Satış sözleşmesi
b. Bağışlama sözleşmesi
c. Trampa sözleşmesi
d. Tek satıcılık sözleşmesi
e. Eser sözleşmesi


9. Aşağıdakilerden hangisi eser sözleşmesi anlamına gelmektedir?
a. Kira sözleşmesi
b. İstisna sözleşmesi
c. Vekalet sözleşmesi
d. Karz sözleşmesi
e. Ariyet sözleşmesi


10. Aşağıdakilerden hangisi mülkiyet hakkını geçirmeye yönelik sözleşmelerden biridir?
a. Emanet sözleşmesi
b. Hizmet sözleşmesi
c. Trampa sözleşmesi
d. Ödünç sözleşmesi
e. Vedia sözleşmesi
 

 

Sözleşme İle İlgili Soruların Cevabı

1. d Ayrıntılı bilgi için “Genel Olarak” konusuna bakınız.
2. a Ayrıntılı bilgi için “Sözleşme Türleri” konusuna bakınız.
3. e Ayrıntılı bilgi için “Genel Olarak” konusuna bakınız.
4. b Ayrıntılı bilgi için “Genel Olarak” konusuna bakınız.
5. e Ayrıntılı bilgi için “Genel Olarak” konusuna bakınız.
6. a Ayrıntılı bilgi için “Sözleşme Türleri” konusuna bakınız.
7. c Ayrıntılı bilgi için “Sözleşme Türleri” konusuna bakınız.
8. d Ayrıntılı bilgi için “Sözleşme Türleri” konusuna bakınız.
9. b Ayrıntılı bilgi için “Sözleşme Türleri” konusuna bakınız.
10. c Ayrıntılı bilgi için “Sözleşme Türleri” konusuna bakınız.
 Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...