Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Tebliğ Mazbatam Zarf Örnekleri

Tebliğ Mazbatam Zarf Örnekleri

 

 

 

 

 

 

TEBLİĞ mazbatam zarf

Tebliği çıkaran

 

 

 

 

Merciin adı

 

T A A H H U T L U

 

 

Dosya No

 

 

 

 

Tebliği daveti de tazammun ediyorsa,

Esas No.

hazır bulunulması

 

lazım gelen

 

 

Yer

 

 

Tarih

 

 

Gün

 

 

Saat

 

 

Bu zarf

 

A D R E S :

İhtiva eder

 

 

 

İmza ve mühür

 

Tebligat Tüz. m.

33, 75

Not : Bu kısma muhatabın adresi

 

 

yazılacaktır.

 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...