Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Tebliğ Mazbatası Örnekleri

TEBLİĞ MAZBATASI KONUSU

 

 

Tebliğ evrakı.

1  - Adresinde veya.................................... da muhatap

2  - .................................................  sebebiyle muhatap

yerine .....................................................................

3  - Tebliğin yapılması                                 sebebiyle

temin edilmediğinden.............................................

4  - Muhatabın muvakkaten...........................................

gittiği..................................................... tarafından

bildirildiğinden .......................................................

5  - (                          ) mehil tayin edip (ikinci defa)

tebligat çıkarıldığından keyfiyet haber verilerek muhatap yerine .....................................................

6  - ...............................................  tebellüğden imtina

ettiğinden.....


 

7  - Adreste kimse bulunmaması üzerine


 

8                                                                              - Tebliğ yapacak kimse

sebebiyle imtina ettiğinden


 

.........................  huzurunda.............................

Tebligat yapılanın

Tebliğ tarihi (imza veya parmak izi) imza................

Tebliğ memurunun imzası :

Muhatap adresini değiştirmişse tebliğ memuru tarafından

Tesbit edilen yeni adres :


 

 

 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...