Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Tebliğ - Tebellüğ belgesi Örnekleri

Tebliğ - tebellüğ belgesi Örnekleri


Tebligat Kanununun birinci maddesinde sayılan kuruluşlar tarafından Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca çıkarılan tebligat veya bunların aracılığıyla (noter) yapılan tebligattır.
Özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar ve kişiler ili Tebligat Kanunu hükümleri dışında bırakılan kamu kuruluşları tarafından 5584 sayılı Posta Kanunu hükümleri uyarınca yapılan tebligattır.


ADI SOYADI :
GÖREVİ :
GÖREV YERİ :
TEBLİĞ YAPILACAK YAZININ TARİH VE SAYISI : B.08.4.MEM.4.04.02.00 YAZININ ÖZÜ :
TEBLİĞ EDİLDİĞİ YER :
TEBLİĞ TARİHİ ve SAATİ SAAT :


Yukarıda adı soyadı, görevi ve görev yeri yazılı bulunan şahsa söz konusu yazı kendisine tebliğ edilmiştir.


TEBLİĞ EDEN                                                                                                                                                                                         TEBELLÜĞ EDEN 05./03/2010....
05./03/2010
(Adı Soyadı)                                                                                                                                                                                                                     (Adı Soyadı)
(Unvanı)                                                                                                                                                                                                                               (Unvanı)
 

 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...