Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Tebliğ ve Belgelendirme Konusu

Tebliğ ve Belgelendirme Konusu


Tebliğ ile ilgili Kanun ve Tüzük hükümleri tamamen şeklidir. Gerek tebliğ işlemi ve gerekse tebliğ tarihi ancak kanun ve tüzükte emredilen şekillerle tevsik ve dolayısıyla ispat olunabilir.Yazılı tebligat; bir davaya ilişkin işlemleri o davayla ilgili kişilere bildirmek için, mahkemelerce yasaya uygun biçimde yapılan bir belgelendirme işlemidir (Deliduman, 2006:29). Tebligat Yasası ile Tüzüğü’nde öngörülen yolda işlem yapılmış olmadıkça tebliğ memuru tarafından yapılan yazılı beyan onun mücerret sözünden ibaret kalır ve dolayısıyla belgelendirilmiş sayılmaz. Durum tebliğ mazbatasına nedenleri ile birlikte açık bir şekilde yazılmadıkça, komşulara haber vermenin olanaksız olduğu şeklinde bir yoruma gitmek mümkün değildir.
 

 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...