Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Tebligat Çeşitleri Konusu

Tebligat Çeşitleri Konusu


Tebligat Kanunu uyarınca yapılacak tebligat, tebligatı çıkaran merci ve kişilerin niteliği, yapılış şekli, konusu ve yapıldığı yer bakımından şu şekilde ayrıma tabi tutulabilir (Turan, 2006:84):


Niteliğine Göre Tebligat: Resmi tebligat, özel tebligattır.
Yapılış Şekline Göre Tebligat: Posta idaresi aracılığıyla, memur aracılığıyla, doğrudan doğruya, ilan yoluyla tebligattır.
Konusuna Göre Tebligat: Yargısal (kazai), idari, mali tebligat şeklindedir. Yapılacak Yere Göre Tebligat: Yurt içi, yurt dışı, yurt dışından gelen tebligat şeklindedir.
 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...