Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 21-01-2014

Tebligat İşlemleri Alt Modülü Konusu

Tebligat İşlemleri Alt Modülü Konusu


ilgili ilam dosyası ile ilgili tebligat işlemlerinin yapıldığı alt modüldür.


Tebligat Arama
ilgili ilam dosyası ile ilgili hazırlanmış veya süreci devam eden tebligatların aranıp görüntülendiği ekrandır.

tebligat arama

 

 

Tebligat Zarf/Davetiye Hazırlanması
İlgili birim veya kişilere tebligat işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır.
 

 

tebligat  davetiye hazırlanması

 

 

Posta Birimine Uyarı Yazısı Hazırlanması
Hazırlanan tebligatlarla ilgili gecikmelere istinaden posta birimine uyarı yazısının hazırlandığı ekrandır.
 

posta birimi

 

Yurt Dışı Tebligat İçin Bakanlığa Üst Yazı Hazırlanması
Yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan tebligatlara istinaden Bakanlığa gönderilen üst yazının hazırlandığı ekrandır.
 

 

yurt dışı teblgat için bakanlık

 

Ulusal Yargı Ağı Projesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...