Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 21-01-2014

Tebligat Modülü Konusu

TEBLİGAT MODÜLÜ KONUSU


Tebligat İşlemleri modülü, duruşmalardan sonra alman ara karar gereğini dosya taraflarına tebliğ etme işini kapsayan modüldür.


Tebligat işlemleri dava öncesinde (tensip zaptı gereğince), dava başlamadan önce, davanın görülmesi sırasında veya dava sonunda, ilgililerin duruşmaya, mahkeme kalemine çağrılması ya da alman kararların bildirilmesi için yapılması gereken işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.


Tebligat Arama
Bir dosyaya ait olan ve belirli statüdeki tebligatları listeleyen ekrandır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır.
“Seçili Tebligat Bilgilerini Göster’’ düğmesine tıklanarak tebligatın ayrıntılı bilgileri görüntülenebilir.
 

tebligat ayrıntılı bilgi

 

İlanen Tebligat Kaydının Yapılması
İlgili mahkemece taraflara yapılan tebligatların, taraf adreslerinde bulunmadığında Cumhuriyet Savcısı vasıtasıyla Türkiye çapında tirajlı bir gazeteye ilan verilmesinin, ayrıca tarih ve yapılan masraf bilgilerinin sisteme bilgi girişinin yapıldığı ekrandır.
Menüden [İlanen Tebligat Kaydının Yapılması] ekranına tıklandığında öncelikle [Tebligat Arama] ekranı açılır.
“Tebligat Statüsü’’ liste düğmesinden ilgili olan statü sistem tarafından otomatik olarak getirilir. “Tebligat Statüsü’’ bloğundaki tabloya gerekli bilgiler gelir. Tablodan istenilen herhangi biri tıklanır. “Ekran Aç’’ düğmesine tıklanarak [İlanen Tebligat Kaydının Yapılması] ekranı açılır.
Ceza Mahkemelerinde İlanen Tebligat, tebligat tarafa ulaşmadığında Cumhuriyet Savcısı vasıtasıyla Türkiye çapında yüksek tirajlı bir gazeteye ilan verilmesidir.


Yurt Dışı Tebligat İçin Bakanlığa Üst Yazı Hazırlanması
Ceza Mahkemelerinde ara kararlarda veya adli bir işlem için gereken durumlarda yurt dışındaki vatandaşlarımıza yapılması öngörülen tebligat işleminin bilgilerinin kaydedilmesi ve Bakanlığa üst yazı hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.
Tekit Yazısı: Acele ve günlü yazılarda cevabın makul bir süre içerisinde gönderilmemesi halinde kuruluşa hatırlatma amacıyla yazılan yazıdır.

 


Posta Birimine Uyarı Yazısı Hazırlanması
Daha önceden tebliğ işlemi yapılan ve tebligat ekinin dönmemesi üzerine tekit yazısı hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.
 

 

 

posta birimi

 

Tebligat Zarf/Davetiye Hazırlanması
Ceza Mahkemelerinde ilk duruşmadan önce, ara kararlarda veya adli bir işlem için gereken durumlarda yapılması öngörülen tebligat işleminin bilgilerinin kaydedilmesi ve tebligat zarfının/ davetiyenin hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.


Yurt Dışındaki Yabancılara Tebligat Hazırlanması
Dava dosyasına taraf olan kişilerin adres bilgisi yurt dışında bir adres ise tebligatın Adalet Bakanlığı aracılığıyla tarafa iletilmesini sağlamak amacıyla işlem gören bir ekrandır.


Vekillikten Azledilen Vekillere Tebligat
Dava dosyasındaki taraf vekillerinin dosyadan çıkarılmasını ve vekile iletilmesini sağlamak amacıyla işlem gören bir ekrandır.


Tebligat Posta Tevdii Genel Liste İşlemleri
İlgili mahkemece yapılan tebligatların tarih bilgilerinin sisteme kayıt yapıldığı ekrandır.
 

tebligat posta tevhdi

 

Ulusal Yargı Ağı Projesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...