Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Telgrafla Tebliğ Zarfı Örnekleri

Telgrafla Tebliğ Zarfı

TELGRAFLA TEBLİĞ ZARFI


 

T E B L İ Ğ


 

§

N

iS

i

No.

Kelime

Tarih

Saat

Alındığı yer

Tarih

Saat

Alan

memurun

imzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhtemel işaretler .....................................................

Tebliği çıkaran mercii ................................................

Dosya numarası............................................ Tarihi

Tebliği isteyen............................................................

Tebliğin muhatabı.......................................................


 

Tebliğ edilecek hususlar :


 

Memuriyet unvanı, isim ve soyadı

 

 


 
 

 

 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...