Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 21-01-2014

Tensip Zaptı Konusu

TENSİP ZAPTI KONUSU


Tensip zaptına yeni adıyla “duruşmaya hazırlık tutanağı” da denir, Mahkemelerde dava açıldığında davanın çeşidine göre hâkim; ceza davalarında şikâyetçi ve sanığın (varsa vekillerinin) davetiye ile çağrılmasına (Sanık tutuklu ise tutukevinden getirtilmesi için Savcılığa yazı yazılır,) varsa tanıkların çağrılmasına, sanığın doğum ve adli sicil kayıtlarının getirtilmesine, varsa başka belge ve bilgilerin getirtilmesine, duruşmanın hangi gün ve saatte yapılacağına karar verir.


Tensip zaptında kullanılan kavramlar;
• Çağrı kâğıdı (davetiye): Duruşma günü ve saati belirlendikten sonra iddianame çağrı kâğıdı (davetiye) ile birlikte sanığa tebliğ olunur.
• Sanık: Ceza yargılamasında suçlanan kişi, suçluluğu ispatlanıncaya kadar sanık olarak adlandırılır.
Tutuklu olmayan sanık: Tutuklu olmayan sanığa tebliğ olunacak çağrı kâğıdına mazereti olmaksızın gelmediğinde zorla getirileceği yazılır.
Tutuklu sanık: Tutuklu sanığın çağrılması duruşma gününün tebliği sureti ile yapılır.
• Tanık (Şahit): Duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimsedir, Tanıklar çağrı kâğıdı ile çağrılır, Çağrı kâğıdında gelmemesinin sonuçları bildirilir, Tutuklu işlerde tanıkların zorla getirilme kararı verilebilir,
Tensip Zaptı: Dava açılması ile mahkeme tarafından taraflara ilk duruşma gününe kadar yapılması gereken işlemleri bildiren, taraflara duruşma gününü haber veren bir mahkeme kararıdır.
• Bilirkişi: Özel bilgi ve görgüsüyle soruşturma ya da duruşma sırasında ortaya çıkan özel bilgi ve görgü ile çözümlenebilecek olay ve konularda, gerçeğin aydınlanması için hâkimin yararlandığı kişidir. Düşüncesini bildirmeye zorunlu olan bilirkişiler de tanıklar hakkındaki hükümlere tabidir.
Dava dosyası savcılıktan evrakları taranmış, taraf bilgileri sisteme girilmiş olarak iş listemize düşer. Taraf bilgileri kontrol edilir ve gerekiyorsa Taraf/Vekil modülündeki Dosya Taraf/Vekil İşlemleri ekranındaki Taraf Bilgileri Güncelleme ekranından ekleme değiştirme işlemleri yapılır.
Mahkeme esasına kaydı yapılan dosyaya tensip zaptı hazırlamak için, “Hazırlık” menüsü altında bulunan “Dava Tensip Zaptının Hazırlaması” ekranı seçilir.
 

dosya hazırlık işilemleri

Ekranda “iddianame” evrakı seçilip ek yapıldıktan sonra, şablondan “Tensip Türü” seçilir. “Kapat” denilerek bu ekran kapatılır ve onaylayacak kullanıcılar belirlenir.
Tensip zaptı hazırlanırken, aynı ekranda bulunan matbu ara kararlardan uygun olanları seçilir. Eğer istediğimiz ara karar yoksa yeni ara karar yazılarak “Ekle” tıklanır.
Duruşma günü verilir.


Tensip zaptını kaydettikten sonra “Belge Göster Düzenle” butonu seçilir ve tensip zaptında istenilen düzenlemeler yapılır ve kaydedilen tensip zaptı hâkime onaya sunulur.

Heyetli mahkemelerde bütün heyetin imzalaması gereken evrak işlemlerinden önce (Tensip Zaptı, Gerekçeli Karar, Duruşma Zaptı, ...) Genel İşlemler modülünden Hâkim Atama/Değiştirme İşlemleri’ne gelinir. Heyet kutucuğu işaretlenir, Başkan bilgisi otomatik gelir, altta açılan Üye 1 ve Üye 2 kutuları yardımıyla üyeler seçilir, kaydedilir ve ekrandan çıkılır. Bu işlem her bir dosya için ayrı ayrı yapılmak zorundadır.
 

 

Ulusal Yargı Ağı Projesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...