Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Teslim ve Tebliğ Belgesi Örnekleri

Teslim ve Tebliğ Belgesi Örnekleri

 

 

Çeşitli kurumların memur eliyle yapılan tebligatın tebliğ belgesi;

 

T.C.

XXXX ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU Geçici Disiplin Soruşturması Komisyonu

TESLİM VE TEBLİĞ BELGESİ

 

......................................................... ’nin ...... /..... /2010 tarihli ve B.30.2.ALU.0.61.00.00-

................................... sayılı yazısıyla eklerini teslim aldım ve tebellüğ ettim.

Tebellüğ Tarihi ...... /..... /2010

Adı Soyadı- Unvanı- İmzası                                              Adı Soyadı- Unvanı- İmzası

Teslim - Tebliğ Eden                                                         Teslim Alan-Tebellüğ Eden

Tebliğ mazbatası ve tebliğ mazbatalı zarf;

 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...