Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Tevdi Listesi Örnekleri

Tevdi Listesi Örnekleri

 

T E V D İ L İ S T E S İ


 

Tebligatı Çıkaran Merci :


 

ÜCRETİ

Evrak veya Muhatabın Adı, Soyadı Gideceği Yer                                                    NOT

Sıra No

Telgraf No.                                                                                              Lira Kr.


 

Y e k ü n

Yukarıda yazılı               adet evrak

Listeyi tanzim                                                                   ayırmış ve bunlara toplam.................

lira.............. kuruşluk posta pulu

eden : .................................                                              tarifeye uygun olarak

yapıştırılmıştır.


 

PTT Memuru İmza ve Mühür


 

 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...