Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 22-01-2014

Tevzi Modülü Konusu

TEVZİ MODÜLÜ KONUSU


Tevzi modülü, mahkeme sistemlerinin yoğunluğu ve iş dağılımındaki adalet ilkesi gereği, aynı türden mahkeme sayısının birden fazla olduğu adliye teşkilatlarında, davaların mahkemeler arasında, konularında uzmanlaşmış mahkemeler de göz önüne alınarak eşit olarak dağıtılması işlemlerini kapsamaktadır.


Burada girilen kriter bilgilerine göre ilgili davanın puanlaması sistem tarafından yapılacak ve ilgili mahkemeye dağıtımı gerçekleştirilecektir.


Mantıksal Birim Girişi
Tevzi kriterleri sonucunda dava ile ilgili görevli mahkemenin bulunmadığı durumlarda mantıksal kriterlere göre, o dava hangi mahkemede bakılacak ise tevzinin ona göre yapılmasını sağlayan ekrandır.


Yeni bir birim tanımlamak istenirse “Yeni Mantıksal Birim Ekle” düğmesine tıklanır ve [Mantıksal Birim Girişi] ekranı açılır.
 

mantıksal birim girişi

 

 

“Mahkeme Türü” ve “Mahkeme” liste düğmelerinden seçim yapılır. “Kaydet” düğmesi tıklanarak sisteme kaydedilir. Kaydedilme işleminden sonra “Seçilen Mahkeme” ve Seçilen Mantıksal Mahkeme Türü” metin alanları sistem tarafından otomatik getirilir.

 

Uzmanlık Türü Girişi
Tevzi edilecek dava dosyalarının konusuna göre uzmanlaşmış mahkemelere atanmasını sağlayan bir ekrandır.
 

uzanlık türü girişi

 

 

[Uzmanlık Türü Girişi] ekranı açılır. “Dosya Bilgileri” bloğundaki bilgiler sistem tarafından pasif olarak görüntülenir. “Yeni Uzmanlık Türü Ekle” düğmesine tıklanır ve uzmanlık türü girilir.


Değişik İş Sıradan Tevzi Birimi Girişi
Değişik işle ilgili belgelerin taranarak sisteme aktarılmasında uygulama programları aracılığıyla “Tevzi” birimine ulaşmasından sonra davaların eşit olarak dağıtımının yapılabilmesi için gerekli olan bilgilerin kaydedilmesi ve tevzi edilmesi işlemini gerçekleştiren ekrandır.
 

Yanlış Tevzi Girişinin Silinmesi
Tevzi girişinde yapılmış hataları silmek için kullanılan ekrandır.
 

Taranmadan Gelen Kamu Davası Tevzi İşlemleri
Kamu Davası dosyalarını taranmadan sisteme aktarılmasında uygulama programları aracılığıyla “Tevzi” birimine ulaşmasından sonra davaların eşit olarak dağıtımının yapılabilmesi için gerekli olan bilgilerin kaydedilmesi ve tevzi edilmesi işlemini gerçekleştiren ekrandır.
 

Taranmadan Gelen Şahsı Dava Tevzi İşlemleri
Şahsi Dava dosyalarının taranmadan sisteme aktarılmasında uygulama programları aracılığıyla “Tevzi” birimine ulaşmasından sonra davaların eşit olarak dağıtımının yapılabilmesi için gerekli olan bilgilerin kaydedilmesi ve tevzi edilmesi işlemini gerçekleştiren ekrandır.
 

Mahkeme Tevzi Listesi
Tevzi girişinde yapılmış hataları düzeltmek ve silmek için kullanılan ekrandır.
 

Tevzi Dosya Sorgulama
İlgili birime tevzi edilmiş dosyalarının belirlenen bazı kriterlere göre sorgulamasının yapıldığı ekrandır.
 

Tevzi Birimi Ekleme/Güncelleme
Tevzi edilecek birimleri ekleme ve güncellemeyi sağlayan ekrandır.
 

Mahkeme Türü, Dava Türü Eşlemesi
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde kayıtlı olan mahkeme türlerinin baktıkları dava türlerinin eklenmesini ve silinmesini sağlayan ekrandır.
 

 

 

Ulusal Yargı Ağı Projesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...