Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 01-01-2014

Tutukluluk Süresinin Uzunluğu ve Tazminat Sorunları

ÖRNEK OLAY 4: TUTUKLULUK SÜRESİNİN UZUNLUĞU VE TAZMİNAT SORUNLARI


Türkiye’nin AİHM önündeki sorunlarına çarpıcı örneklerden biri de uzun tutukluluk sureleridir. Uzun yıllar devam eden davalar boyunca kişinin tutukluluk halinin iç mahkemelerde kalıplaşmış cümlelerle uzatılması AİHS’nin 5/3 (makul sürede yargılanma ya da salıverilme) ve 5/4 (tutuklamanın yasallığına süratle karar verilmesi aksi halde kişinin salıverilmesi) maddelerinin ihlalini oluşturması AİHM’nin yerleşik içtihadıdır. Örnek olarak Dereci/Türkiye, 24.5.2005, Solmaz/Türkiye 2007, Cahit Demirel/ Türkiye 7.7.2009 verilebilir. Uzun yıllar devam eden davalar (örneğin AİHM’nin ihlal bulduğu Şahap Doğan/Türkiye (2010), davasında kişi 12 yıl 10 aydır tutuklu olup, davası halen devam etmekteydi) Türkiye’nin AİHM önünde sürekli mahkumiyet nedenidir.


AİHM Tunce ve Diğerleri/Türkiye (13.9.2009) davasında yasal olmayan tutuklamalar ve makul surede yapılamayan yargılamalar için tazminat istemini düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve 142. maddelerinin etkili bir yol oluşturmadığına karar vermiştir.


Bu düzenlemeye göre (CMK madde 142) tazminat istemi ancak karar veya hüküm kesinleştikten sonra yapılabilmektedir. Bu durumda makul surede yargılanma hakkının ihlali ve ihlalin sona erdirilmesi doğrultusunda dava devam ederken istemde bulunmak mümkün değildir. Bu bağlamda tutukluluk süresi makul süreyi aşmış iken bile kişi yargılama sürecinin tamamlanmasını beklemek zorunda kalmakta daha önce herhangi bir tazminat talebinde bulunamamaktadır.
 

 

 

İnsan Hakları Kamu Özgürlükleri Eğitim Setleri İçin Tıklayınız...