Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-01-2014

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın İtirazı Konusu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın İtirazı Konusu


Yargıtay ceza dairelerinden verilen kararlara karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re’sen veya istem üzerine itiraz yoluna gidebilir. Başvuru süresi otuz gündür (CMK m.308). Süre, ilâmın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na verildiği tarihten başlar. Ancak, sanığın lehine itirazda süre aranmaz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dairenin kararındaki hukuki hatayı göstererek bu kanunyoluna başvurabilir.
Kanunda açık hüküm bulunmamakla birlikte kanunyolunun özelliği nedeniyle Yargıtay Başsavcılığı’nın itirazı, hükmün infazını engellemez.


Başsavcılığın itirazını, önce kararı veren daire inceler. İnceleme dosya üzerinden yapılar. İnceleme için CMK m.308/3’de belirli bir süre gösterilmemiş olup itirazın “en kısa sürede” incelenmesi öngörülmüştür. “En kısa süre” dosyanın kapsamına göre belirlenecektir.


Daire, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderir (CMK m.308/3). Kanunkoyucu olağan kanun yolu olan “itiraz” usulüne uygun (CMK m.267-271), olağanüstü bir itiraz usulü kabul etmiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu incelemeyi, dosya üzerinden yapar ve inceleme sonucunda, düşme sebebi varsa, davanın düşmesine, itiraz nedenlerini yerinde görmezse, itirazın reddine karar verir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, itiraz nedenlerini yerinde görürse, kararı ıslah eder yani ceza dairesinin ilamının kaldırılmasına karar verir ve kaldırılan kararın yerine verilmesi gereken kararı gösterir.
 


AÖF Ceza Muhakemesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...