Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 23-01-2014

Yedinci Plan ve Gümrük Birliğinin Birinci Yılı (1996) Konusu

Yedinci Plan ve Gümrük Birliğinin Birinci Yılı (1996) Konusu


Türkiye ve Türk halkı için 1 Ocak 1996 sadece yeni bir yılın başlama tarihi değildi.

Bu tarihte ülke ekonomisi için alınan çok önemli iki karar yürürlüğe giriyordu: birincisi “Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı” diğeriyse “Gümrük Birliği Anlaşması” idi, Planın ilk uygulama yılının programını yani “1996 Yılı Programı”nı Tansu Çil lerin başında bulunduğu koalisyon hükümeti hazırlayıp yürürlüğe koymuştu.

 Ancak 28 Haziran 1996da RP ile DYP Koalisyon Hükümeti Necmettin Erbakanın başkanlığında kuruldu, Çiller hükümette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev almıştır.


Başbakan Erbakan 18 Ekimde yaptığı açıklamada ‘denk bir bütçe tasarısını Meclise sunduklarını ilan etmiştir, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan matematiksel olarak gelirleri kadar harcama yapacaklarını gösteren bir bütçe tasarısı hazırladıklarını ilan ediyordu, Kamu harcamalarında bir azalma eğilimi yok, vergi gelirlerinde olağan dışı bir artış öngörülmüyor, geriye vergi dışı kamu gelirlerinde önemli bir artışa dayanan bir denklik kalıyordu.


• Yedinci Plan GSMHın büyüme hızının %5,5  7,1 aralığında bir oranda kalmasının diğer makro hedeflerle tutarlı olacağını öngörmüştü, Ancak Türkiye 1995 yılında olduğu gibi 1996 yılında da program ve plan hedefinin üstünde %7,1lik bir büyüme hızı gerçekleştirdi.


• 1995 yılında %65,5 olan enflasyon 1996 sonunda %84,9 olmuştur, Toplam harcamaların dizginlenememesi, ‘ekonominin soğutulamaması, açıklanması zor bir sonuç doğuruyordu: Yüksek enflasyon, yüksek büyüme hızını besliyordu.


• Türkiye 1996 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden ithal ettiği sanayi mallarına sıfır gümrük uygularken üçüncü ülkelere karşı ‘Ortak Gümrük Tarifesi yürürlüğe koymuştur,
Gümrük Birliği Antlaşmasın birinci yılında, AB ülkelerinden yapılan ithalattaki artış oranı toplam ithalata göre daha hızlı bir gelişme gösterirken aynı ülkelere yapılan ihracattaki artış oranı toplam ihracat artışının gerisinde kalmıştır, Kısacası yıllardır tekstil ürünleri ihracatçılarının beklediği ‘ihracat patlaması gerçekleşmemiştir.


Toplam dış borçların GSMHya oranı 1996da %44e inerken, iç borçların GSMHya oranı %21e yükselmiştir, Toplam dış borçlar içinde kamu payı azalma eğilimi gösterirken özel bankaların ve şirketlerin payı 1996da artma eğilimini sürdürmüştür.


Toplam iç borçlar anapara ve faiz olarak 1996 yılında %158 oranında artarak 4,804 trilyona yükselmiştir.

 

 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Eğitim Seti İçin Tıklayınız...