Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 23-01-2014

Yedinci Planın Üçüncü Yılı ve Anasol Hükümeti (1998) Konusu

Yedinci Planın Üçüncü Yılı ve Anasol Hükümeti (1998) Konusu


Türkiye 1997 yılını tamamlayıp 1998 yılına girerken karşı karşıya bulunduğu iç ve dış sorunları Mesut Yılmazın başında bulunduğu ‘azınlık koalisyon hükümeti ile aşmaya çalışıyordu. Belli ilkeler çerçevesinde CHPnin dışarıdan hükümete verdiği destek ile TBMMnin yasama görevini sürdürmesi sağlanıyordu.

Siyasetin gündeminde Refah Partisinin kapatılma davasının sonucu yer alırken ekonominin gündeminde enflasyonun aşağıya çekilmesi öne çıkıyordu. Gümrük Birliği Anlaşma sının ikinci yılı olan 1997 yılı tamamlandığında Türkiye ekonomisinin belirleyici makro göstergeleri şöyleydi:


• Türkiye ekonomisi yüksek enflasyona karşın Planın öngördüğü azami %6.6 oranın üstünde büyümeye devam ediyordu. 1996 yılında %7.1 olan büyüme hızı, 1997de %8e çıkmıştı. 1997 yılında ‘kayıt dışı ekonominin bavul ve sınır ticaretinin beslediği iç ve dış talep, sanayi katma değerinin hızlı büyümesini sağlamıştı.
• Mesut Yılmaz Hükûmetinin yılın ikinci yarısında aldığı antienflasyonist önlemler yetersiz kalmış ve 1997 yılı sonunda enflasyon %91 düzeyine çıkmıştı. Önceki yıl %84,9 ile kapanmıştı.


Kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açan ‘Vergi Reformu Kanun Tasarısı TBMMde 36 gün boyunca tartışıldıktan sonra 22 Temmuz 1998 tarihinde kabul edilmiş ve 29 Temmuzda yürürlüğe girmiştir. Türk Vergi Sistemine yenilikler getiren bu yasa özellikle vergi tabanının genişlemesini sağlayacak önlemler getirmekteydi.
Mesut Yılmaz Hükûmeti verilen gensoru sonunda 25 Kasım 1998de düşürülmüştür.

 Gerekçe Türk Ticaret Bankasının özelleştirilmesine bazı bakanların ve hatta başbakanın bilgisi dâhilinde “mafya”nın karışmış olmasıydı. Önce olayın kendisi, sonra Hükûmetin düşmesi, piyasalarda “şok” yaratmıştır. Hükûmetin düşmesi 1999 mali yılı bütçe görüşmelerini sahipsiz bırakmış, mali tarihimizde ikinci kez altı aylık “geçici bütçe” hazırlanması ve uygulanması zorunluluğu doğmuştur. Ayrıca ülkeyi 18 Nisan 1999da yapılacak erken genel seçimlere götürecek bir hükû mete ihtiyaç vardı.


Nitekim 56. Cumhuriyet Hükûmetini ANAP ve DYPnin desteği ile DSP genel başkanı Bülent Ecevit kurmuş ve 16 Ocak 1999da güvenoyu almıştır.

 Ecevit Hükûmeti döneminde bölücü örgüt PKKnın elebaşı İtalyada meydana çıkmış ve gözaltına alınmıştır.

 Komünist Partisi lideri DAlemanın başbakanlığındaki Italyan Hükûmeti, Türkiyenin iade isteğini geri çevirmiştir. Bunun üzerine Türkiye genelinde her düzeyde Italyan malları boykot edilirken ekonomik ilişkiler de askıya alınmıştır.


1997 yılının ortasında Asyada patlak veren finansal krizin, 1998 Ağustosunda kendini Rusyada yeniden göstermesi sonunda; dünya üretiminde ve ticaretinde daralma olmuştur. Bu durum Türkiyenin iç ve dış makro dengeleri üzerinde olumsuz etkiler yapmıştır, Yıl sonunda büyüme hızı %3,8 olarak gerçekleşirken; enflasyon oranı %54,3e düşmüştür.

 

 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Eğitim Seti İçin Tıklayınız...