Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 01-01-2014

Yerleşik İçtihat Başvuruları Sistemi Konusu

Yerleşik İçtihat Başvuruları Sistemi Konusu


Mahkeme bir konuda karar vermiş ve temel hukuki ilkeleri ortaya koymuş ise, bu konuda yapılan ve yeni bir hukuki sorun taşımayan başvuruları “yerleşik içtihat başvuruları” olarak nitelendirmektedir. Bu tarz davalar, 3 yargıçtan oluşan bir komite tarafından incelenir. Bu komite oybirliğiyle davayı kabuledilebilir bulup aynı zamanda bu davanın esasına ilişkin karar verebilir. Bu kararlar kesindir ve bu kararların aleyhine Daire’ye ya da Büyük Daireye başvurmak mümkün değildir.


Yerleşik içtihat başvuruları Mahkeme önündeki başvuruların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu başvuruların özelliği, şikâyet konusu olan olayın Mahkeme tarafından daha önce çözüme bağlanmış olmasıdır. Konunun çözüme bağlanmasının ardından onlarca, yüzlerce, hatta binlerce başvurucu aynı konuda şikayette bulunarak Mahkeme’ye başvurmaktadır. Sorunun ulusal planda çözümü geciktikçe bu başvuru sayıları artmakta ve Mahkeme, aynı konuya ilişkin onlarca ihlal kararı vermek zorunda bırakılmaktadır.


Mahkeme’nin yerleşik içtihat başvurularına örnek olarak dava süreleri hakkında yapılan başvurular verilebilir. Türkiye’ye karşı ise, Mahkeme birçok konuda ilke kararına varmıştır: Dava ve tutukluluk sürelerinin uzunluğu, ulusal mahkeme kararlarının geç yerine getirilmesi veya hiç yerine getirilmemesi, orman mevzuatının uygulanmasından doğan hak kayıpları gibi. Bu alanlarda yeni bir yargı yolu kurularak veya gerekli yasal değişiklikler yapılarak bu alanda yeni onlarca başvurunun Mahkeme’ye gelmesi önlenebilir.
 

 

 

İnsan Hakları Kamu Özgürlükleri Eğitim Setleri İçin Tıklayınız...